4 resultater
Bryn, Knut Ørn 0800-3416 85.182 En 32,5 m dyp borebrønn fra 1960 har forsynt 8 husstander med artesisk grunnvann. Etter ... til ny vannkilde blir gitt. Redusert vannføring i borebrønn, Susort i Tysvær kommune. ...
Gaut, Amund 0800-3416 85.146 En 60 m dyp borebrønn boret etter NGU's anvisning høsten 1984, gir store vannmengder, og ... om brønnskade som følge av stort grunnvannsuttak fra borebrønn. ...
Omfatter vannforsyning for borebrønner i fjell til endel enkeltvannforsyning og flyplassområdet. Forholdene ikke gode. Vesentlig fyllitter med gjennomgående vannføring 0-100 1/timen.
Vannverket tar vann fra 4 borebrønner i fjell. Krav om desinfisering har skapt problemer, og en områdehygienisk/hydrogeologisk vurdering var ønsket. Det blir gitt forslag til tiltak for å kunne beholde vannkvaliteten uten desinfisering.
Fant ingen ansatte som matchet søket.