5 resultater
Bryn, K. Ø. O-80012 Eksisterende borebrønn, 65 m. dyp, var blitt forurenset, sannsynligvis fra løpegårdene ...
Opplegg for innledende prøvepumping av borebrønner, Træna. Diskusjon av sprengning/høytrykkspumping av mislykte borehull. Tekstbilag: "Kapacitetsökning hos bergborrade brunnar genom högtryckspumpning", artikkel fra SGU og kommentar av Knut Ørn Bryn
... K. Ø. O-80055 Hyttefeltet forsynes med vann fra en borebrønn, ca. 60 m. dyp, kapasitet ca. 1 500 l/t. I perioder er det behov for ...
Gaut, Amund O-80035 Borebrønn for enebolig i kambro - ordoviciske bergarter gir vann med H2S- smak ...
Gaut, Amund O-80065 Sammenheng mellom tapping av borebrønn i fjell og vannmangel i gravd brønn vurderes. Det kan ikke påvises ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.