6 resultater
Huseby, Sigurd O-74108 Skade på borebrønn hos hr. L. Løken ...
... hadde 2 brønnboringer i fjell, men ønsket plassering av en borebrønn til. Boreplass ble tatt ut. Grunnvannsforsyning, Kyllingfarm. ...
... ønsket husholdningsvann til et gårdsbruk. Boreplass for borebrønn i fjell ble tatt ut. Grunnvannsforsyning, Teig gård. ...
Vernehjemmet forsynes med vann fra 2 borebrønner, men det ønskes mer vann. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
... Vannverket, som forsyner 3 families, får vann fra en borebrønn som gir for lite vann. Sted for ny brønnboring i fjell ble tatt ut. ...
Det var ønsket ny vannkilde til slakteriet, og overflatevann og grunnvann ble vurdert. Grunnvann fra borebrønner i fjell vil bare kunne bli reservevann, da behovet er større enn en kan forvente å få fra brønner.
Fant ingen ansatte som matchet søket.