12 resultater
... Knut HY-00543 Brev: 767/72G Slamholdig vann fra borebrønn i fjell inneholder leire og jern. Det anbefales enkle prøver med ... dessuten råd om videre framgangsmåte. Urent vann i borebrønn, Salbu ...
... Det var ønsket vurdering av bakgrunnen for at en borebrønn gir mindre vann enn tidliger. En vurdering av sannsynlig årssakssammenheng blir gitt. Borebrønn hos Lilly Soli, Fålesloråsen. ...
Bryn, K. Ø. HY-00324 Hytta har en gammel borebrønn i fjell, men den gir nå for lite vann. Sted for ny borebrønn ble tatt ut. Vannforsyning til hytte, Haugastøl. ...
Bryn, K. Ø. HY-00344 Gården har en borebrønn i fjell. Den gir for lite vann. Det ble anbefalt å bore brønnen ...
Vannverket forsynes fra to borebrønner i fjell. Det var ønsket å få noe mer vann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Bryn, K. Ø. HY-00282 En gammel borebrønn i fjell gir ikke vann mer. Det blir gitt en vurdering av mulig ...
Bryn, K. Ø. HY-00056 Det finnes en borebrønn på stedet, men den gir ikke noe vann. Sted for ny boring i fjell ...
... Det var ønsket mer vann til feriehjemmet, som har en borebrønn i fjell. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut. ...
... gneis, stedvis skifrig. Vannforsyningen anbefales løst ved borebrønn i fjell, boret skrått 70o mot øst, N100. Vannforsyning til ...
Det var ønsket å finne grunnvann til et planlagt pleiehjem. Det synes ikke mulig å skaffe tilstrekkelig med vann fra borebrønner i fjell, men muligheten for å få ut nok vann fra en liten sandavsetning bør undersøkes nærmere.
De undersøkte områdene untatt Botn og Parten bør basere vannforsyningen på borebrønner i fjell. Boreplasser er anvist. Parten bør bygge ut en, eventuelt to kilder å basere vannverket på dem. Botn bør prøve boring av et hull som er anvist. Resultatet av dette vil gi grunnlag for hva som videre bør gjøres her.
I full drift og under bruk av nytt gjennvinningsanlegg for driftsvann, vil Bidjovagge gruver ha behov for 30 - 35 m3/t. nytt vann til flotasjonsverket. Nå dekkes vannbehovet med vann fra gruva i tilegg til vann fra Reisavatn. Dette er dyrt da vannet fra Reisavatn må løftes 250 m. Et forslag går ut på å erstatte vannet fra Reisavatn med et grunnvannverk basert på 4" borebrønner i "vestantiklinalens" skjenkler, med føring av vannet i lavtrykks-ledninger til gruva.
Fant ingen ansatte som matchet søket.