7 resultater
... tatt ut. Midlertidig vannforsyning til Nøstvedt Vel, ny borebrønn (S.Seiersten) ...
... gitt. Midlertidig vannforsyning til Nøstvedt Vel. Ny borebrønn ( A. Eisold ). ...
Bryn, K. Ø. HY-00378 Kroen får i dag vann fra en borebrønn i fjell, men i forbindelse med planlagt utvidelse ønskes mer vann. Sted for borebrønn i grus ble anbefalt. Grunnvannsforsyning til Eidet kro. ...
Brev: 3384/71G Vettås: 2500 l/t til planlagt fabrikk for spennbetong samt boliger antas mulig å skaffe fra borebrønner i fjell i anorthositt og gabbro. Tre boresteder ble anvist. Austmarka: 30 m3/døgn til Sæbø barneskole samt boligfelt antas mulig å skaffe fra borebrønner i fjell. Tre boreplasser ble anvist ved boring mot strøkdepresjoner, som antas å være gode vanngivere her.
... veltet, og olje hadde forurenset 3 brønner. Ny vannkilde, borebrønn i fjell, ble tatt ut. Oljeskade etter bilvelt i Stange kommune. ...
Det var ønsket å få vurdert et noe større fjellområdes muligheter for å få vann fra borebrønner, samt om avløpsvannet kan infiltreres. Endel generelle råd blir gitt.
Brev: 3305/71G Fire boreplasser er anvist øst for hytta, mot sprekkesone. Bergarten i området er en kvarts-feltspat skifer (Oppdalsskifer) som er svært lite oppsprukket. Erfaringene ved borebrønner i denne bergarten er svært sparsomme. En får bore og håpe.
Fant ingen ansatte som matchet søket.