3 resultater
Bryn, K. Ø. HY-00249 På eiendommen er det en borebrønn som er blitt forurenset av kloakk. Forslag til tiltak for å bedre forholdene blir gitt. Forurenset borebrønn. ...
... gjennom Kjøshammeren har forårsaket bortfall av vannet i borebrønn. Det anbefales tre alternative løsninger: 1) Tilkopiling til ...
... oppsprukket slik at den gir håp om rikelig grunnvann til en borebrønn. Det bør fra anvist sted bores skrått 60o i retning N240 mot SV. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.