2 resultater
Bryn, K. Ø. HY-00248 En borebrønn på eiendommen fikk forurenset vann, samtidig som kapasiteten ble ... av ansvarsforholdet blir gitt. Skade på Alfred Høgdes borebrønn. ...
Det var ønsket å bore noen brønner nær det planlagte vanntårnet, for Ski Vannverk. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Fant ingen ansatte som matchet søket.