75 resultater
... utanfor Bodø, skjuler det seg spennande geologi og biologi. No er kystområdet kartlagd, og NGU presenterer ein fersk rapport over ...
State-of-the-art and new developments in methods and technologies for mapping the hydrography, geology and biology of the seabed were the subjects for a workshop on seabed mapping methods and technologies held in Trondheim, Norway 17-18 October.
... naturtyper krever spesialister innen både dybdekartlegging, biologi og geologi, noe som igjen har forutsatt et nært samarbeid på tvers av ... vært flere årlige tokt, for å kartlegge dybde, geologi, biologi og kjemi. Etter 10 år er store områder i Barentshavet og Norskehavet ...
... kystsonen uten solid informasjon om dybdeforhold, geologi, biologi og forurensning på sjøbunnen. Mange avgjørelser blir tatt på et ...
MAREANO is an interdisiplinary programme mapping Norwegian offshore bathymetry, geology, biology and geochemistry. Following bathymetric mapping by the Norwegian Hydrographic Service, biological and geological sampling are undertaken by the Institute of Marine Research (IMR) and the Geological Survey of Norway (NGU) to obtain visual (video) and physical sample data that are used in conjunction with bathymetric and backscatter data for the generation of thematic maps.
Sandwaves are common on many continental shelves indicating erosion, transport and deposition of sand by bottom currents. Their dynamic nature means that they can pose challenges to seafloor installations such as pipelines and other constructions on the seafloor. For studies of pollution and seabed resources (biological and geological) it is necessary to know where erosion and seposition occur.
... og sedimentforhold. Les mer om kartlegging Biologi-, geologi- og miljøgiftprøver 2013 Innsamling av biologi-, geologi- og miljøgiftprøver starter 12. juni med forskningsskipet ...
Bittesmå gamle fiskebein ble til en tidsmaskin som spant seg tilbake hele 13.000 år. Her er en historie om trepigget stingsild, geologisk feltarbeid og evolusjonsbiologi.
As part of a method development initiative in the MAREANO seabed mapping programme (www.mareano.no) a pilot survey using Underwater Hyperspectral lmagery (UHI) was undertaken in Trondheimsfjorden during December 2014.
... sammenstilling av geologi, klima, forurensning, topografi og biologi. Resultatene vil i neste omgang bli publisert på www.mareano.no , ...
... må vi også bevare det geologiske. Skal vi få kunnskap om biologi og arter, må vi også ha kunnskap om geologi. Geologisk ... stor betydning for å forvalte alt mangfold i landskap og biologi på en bærekraftig måte. Jeg tenker gjerne på geologien som en ...
Jeg leste et sted om diamanter som var dannet av uorganisk karbon, Er ikke alt karbon rester av levende organismer?
Sør-Amerikas eldste gnagere er 41 millioner år gamle. Fossiler av de små gnagerne, som var på størrelse med mus, er funnet i nærheten av Cachiyacu River, dypt i hjertet av det peruanske Amazonas.
... Foto: Eiliv Leren/Dybdemodell: Kartverket Geologi og biologi henger tett sammen på havbunnen, og forskerne samarbeider om ...
De magnetiske polene bytter plass med ujevne mellomrom. Forskere diskuterer nå om dette er i ferd med å skje igjen. Samtidig lager Hollywood sci-fi-thriller om naturfenomenet.
MAREANO-programmet har gjennomført omfattende kartlegging av Tromsøflaket. Nå foreligger nye digitale havbunnskart. Kartene viser de fysiske og gologiske forholdene på havbunnen og forteller historien om dannelsen av bunnsedimentene.
... å styrke de blå næringene i Europa, blant annet i kjemi, biologi og fysikk. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har deltatt i ...
... Området har et unikt geologisk mangfold, som har påvirket biologi, landbruk, bosetting, industriutvikling, samferdsel og kultur i hele ...
... forteller Thorsnes. Selve kartleggingen av geologi og biologi kan tidligst starte i 2012, etter at dybdedataene er ferdig behandlet. ...
... (15 min.) ved Reidulv Bøe, NGU Oseanografiske data, biologi og menneskelig påvirkning (15 min.) ved Frithjof Moy, HI ...
... og viser koblingen mellom den geologiske historien og biologi, klima og ressurser. En oversikt over Nordland fylkes geologi med ...
Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett en ekstrabevilgning på til sammen 44 millioner kroner til kartleggingsprogrammet MAREANO. - Svært gledelig, sier forsker Terje Thorsnes, som leder NGUs aktiviteter i programmet.
Vi har satt kursen mot Sklinnadjupet på sokkelen mellom Trøndelag og Nordland. Her skal vi lete etter forurensningskildene som i fjor høst stengte et fiskefelt.
... stadig dypere gjør vi nye oppdagelser, både i forhold til biologi, geologi og dybdeforhold. Ny kunnskap som kommer brukerne til gode ...
... og Statens Kartverk Sjø, og skal kartlegge geologi, biologi og dybdeforhold i de norske havområdene. - Et viktig verktøy - ...
Statssekretær Kristine Gramstad (bildet) i Fiskeri- og kystdepartementet skryter av arbeidet som er gjort med havbunnskartlegging i MAREANO-prosjektet.
... Likevel har vi visst lite om både topografi, geologi og biologi i dypet. Boka forteller om dette fascinerende landskap som aldri ...
Forsvarets aktivitet i Troms har hatt stor innvirkning på naturen, men bare i svært begrensede områder, viser en ny undersøkelse.
... Siden 2005 har det blir gjort kartlegging av geologi, biologi og dybde utenfor kysten av Norge. 120.000 kvadratkilometer ...
... Laboratorier. Noddeland er utdannet sivilingeniør i teknisk biologi fra Linköpings Tekniska Högskola. NGUs Tine Larsen Angvik ...
Et vulkanutbrudd lukket utløpet til en liten innsjø og stengte inne den vandrende fiskearten arktisk røye. Der har den nå overlevd i nesten 300 år.
Biotoper er områder med særegne bunndyrsamfunn og likt fysisk miljø. Biotopkart er en viktig del av den nye kunnskapen, både fra MAREANO og fra kystnære kartleggingsprosjekter som Astafjordprosjektet i Sør-Troms.
... omfattende kartlegging av dybdeforhold, bunnforhold, biologi og naturtyper i Barentshavet siden høsten 2005. Istidene har satt ...
Nylig åpnet et av Norges nye sentre for fremragende forskning, Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE), ved UiT Norges arktiske universitet.
... tar sikte på å kartlegge vanndyp, havstrømmer, geologi, biologi og forurensing langs hele norskekysten. Regjeringen har prosjektet til ...
These are the Course Notes prepared for the NorFA-sponsored Short Course on "Geochemical processes, weathering and ground water recharge in catchments" held at Selbusjøen Hotell & Gjestegård October 16-23, 1994. There were 26 students from the Nordic Countries including two from Latvia, and 15 lecturers from Denmark (1), Norway (8), Sweden (1), UK (3) and the USA (2).
Norway is particularly susceptible to potential pollution of its water resources by heavy metals due to: (i) the importance of its fishing and water-related interests, (ii) the large number of industries, including mining, which produce heavy metal-containing wastes, (iii) the significant number of landfill sites inadequately protected against leaching of heavy metals into underlying aquifers or surface drainage waters.
... Feltarbeid utført 2017-2019 Mareano kartlegger geologi og biologi på havbunnen i norske havområder. Til dette brukes akustiske, ...
... stanse og hente mer informasjon, for eksempel om geologi, biologi og zoologi, om jakt og fiske, eller om kost og losji. Filmen om Oppdal ...
... tar sikte på å kartlegge vanndyp, havstrømmer, geologi, biologi og forurensing langs hele norskekysten. Regjeringen har prosjektet til ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.