Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

41 resultater
... av informasjon om berggrunnen til alle slags formål. Berggrunnsgeologi omhandlar jordas utvikling og korleis ulike prosessar gjennom ...
... spesielt rettet mot punktene 1 og 4 er anbefalt. Berggrunnsgeologi og mineralske ressurser i Sokndalsområdet, Rogaland. ...
... David Beskrivelsen finnes på kartet. Finnmark fylke. Berggrunnsgeologi Finnmark fylke M 1:500 000; trykt i farger ...
... NGU har, uten ytterligere innsamling av data i felt. Berggrunnsgeologi, kvartærgeologi og mineralressurser i den planlagte ...
... ustabile fjellparti. E39 krysning av Romsdalsfjorden. Berggrunnsgeologi, strukturgeologi og undersøkelse av ustabile fjellparti. ...
... I tillegg opptrer mulige neotektoniske forkast- ninger. Berggrunnsgeologi Skagerrak. Foreløpig tolkning av refleksjons- seismiske ...
... neotektoniske struk- turer og registrerte jordskjelv. Berggrunnsgeologi Skagerrak. Foreløpig tolkning av refleksjons- seismiske ...
... i vår kartkatalog. Kartene finnes i tre hovedkategorier: berggrunnsgeologi, kvartærgeologi og geofysikk. Trykte kart ...
... med den høythengende Brøgger-prisen. Nestoren i norsk berggrunnsgeologi mottok prisen på Vinterkonferansen i regi av Norsk Geologisk Forening i Oslo. Heder og ære til nestor i norsk berggrunnsgeologi. Brøgger-prisen til Ellen M. O. Sigmond. NGU-veteran ...
... det utgitt en geologisk ordbok i Norge. En nestor i norsk berggrunnsgeologi, NGU-forsker Ellen Sigmond, er kvinnen bak bokverket. ...
... i vår kartkatalog. Kartene finnes i tre hovedkategorier: berggrunnsgeologi, kvartærgeologi og geofysikk. En oversikt over ...
... 0800-3416 1502 Rapporten gir en generell oversikt over berggrunnsgeologi og kvartærgeologi i området. En vurdering av de geologiske ...
... faser av istidene. Breerosjonen kan også ha noe med berggrunnsgeologi å gjøre, f.eks. at det var sprekker eller svakhetssoner i ...
... enten det er snakk om kirke- og kulturhistorie eller berggrunnsgeologi. - For meg er det et mål at arbeidet skal resultere i ... opp jakten på historiske svar. I 57 år har hun kartlagt berggrunnsgeologi. I år har hun også vært på historisk jakt hos paven. ...
... stein. - fra gamle steinmonumenter til moderne bruk, fra berggrunnsgeologi til forekomster av marmor, granitt, sandstein, kalkstein og ...
... data om blant annet bunnsedimenter, kvartærgeologi og berggrunnsgeologi, sier Reidulv Bøe. 14 organisasjoner fra 14 land deltok ...
... ressurser på land, petroleumsgeologi, miljøgeologi, berggrunnsgeologi og endogene prosesser, geofysikk og populærgeologi. NGU ...
16. juni åpner Skandinavias første geopark. Gea Norvegica Geopark omfatter et område på 3.000 kvadratkilometer i åtte kommuner i Vestfold og Telemark fylker.
... mhp. gull. Resultatene ble del inn etter lokalitetens berggrunnsgeologi, og potensialet for seks ulike grupper ble vurdert ved hjelp ...
... og overflateformer. Den gir en meget kort omtale av berggrunnsgeologi og landskapsformer. Deretter beskrives ulike avsetningstyper ...
... mot regionale oversikter basert på eksisterende kunnskap om berggrunnsgeologi og pukkbrudd som blir utgitt som upubliserte rapporter. I ...
... geologiske forekomster som foreslåes fredet, litteratur; berggrunnsgeologi. Den kvartærgeologiske beskrivelse omfatter følgende: ...
... å sikre Norges behov for forskning og undervisning innen berggrunnsgeologi og mineralressurser, sier Øystein Nordgulen. Han legger ...
... å sikre Norges behov for forskning og undervisning innen berggrunnsgeologi og mineralressurser, sier Øystein Nordgulen. Han legger ...
... har etterspurt grunnlagsdata i form av blant annet berggrunnsgeologi og geofysikk. Til nå har det i stor grad kun eksistert ...
... og Stad. Forslaget inneholder ni delprosjekter: 1) Data. 2) Berggrunnsgeologi, 3) Kvartærgeologi, 4) Maringeologi, 5) Geofysikk, 6) ...
... i Bardu området, som hadde til hensikt å samordne Bardu's berggrunnsgeologi med geologien i Nord-Troms/ Finnmark. Kun de øverste få ...
... har etterspurt grunnlagsdata i form av blant annet berggrunnsgeologi og geofysikk. Hele området ble målt med høyoppløselig ...
... i tillegg til tyngdemålingene, også opplysninger om berggrunnsgeologi og målinger av bergartenes tetthet. Den observerte tyngden ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i vinter gjennomført to dype boringer inn i selve grunnfjellet i Oslo-området. Målet er å øke kunnskapen om hvordan varme produseres og transporteres i ulike bergarter på forskjellig dyp.
... på internett. - Målet er klart: Ein landsdekkande berggrunnsgeologi i full 3D, seier NGU-geolog Iain Henderson.  Iain ...
... på internett. - Målet er klart: Ein landsdekkande berggrunnsgeologi i full 3D, seier NGU-geolog Iain Henderson. Tenk deg at ...
... for forskning både på klima og kvartærgeologi, og på berggrunnsgeologi og vulkanologi, påpeker Lyså og Larsen. Innsatsen i ...
Ellen M. O. Sigmond har drevet geologiske undersøkelser og laget bergrunnskart i over 40 år. Nå har NGU-forskeren utarbeidet fire nye kartblad. - Arbeidet er like spennende som å løse kriminalgåter, sier hun.
... med 2D resistivitetsprofiler, men også kvartærgeologi, berggrunnsgeologi og geomorfologisk utvikling for Byneset som helhet er ...
... Kartleggingen har resultert i et digitalt kart over berggrunnsgeologi og strukturgeologi i området. Denne rapporten er lagt opp ...
... digitale data for geokjemi, geofysikk, malmregistreringer og berggrunnsgeologi. Resultatene viser flere Cu og Zn-anomalier som faller sammen ...
... i Kirkenes.  - Prøvene gir fundamental kunnskap om berggrunnsgeologi, som øker vår mulighet til å tolke bergartene i vår egen ...
... forskningsarbeidet som er blitt gjort innenfor klassisk berggrunnsgeologi, kvartærgeologi, geofysikk og geokjemi. Ingen ...
... Et arbeid der NGUs forskere på geofysikk, mineralressurser, berggrunnsgeologi og laboratorieundersøkelser jobber sammen. Det ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.