Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

219 resultater
... Large JPG file (3445 kB) Bergen Gellein, J.: Gravimetrisk residualkart, Bergen . Målestokk 1:250 000. Norges geologiske undersøkelse 2007. ...
... hovedfagsoppgave ved Geologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Formålet med målingene var å kartlegge mektighet og sammensetning av ...
... I samarbeid med Geologisk institutt ved Universitetet i Bergen har NGU uført geofysiske målinger over deponier lokalisert i området ...
... utførte NGU, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen, i samarbeid med andre institusjoner, fem maringeologiske ...
... utførte NGU,Havforsknings- instituttet og Universitetet i Bergen, i samarbeid med andre institusjoner, to maringeologiske ...
... bygg i Trondheim hadde PCB-forurensede yttervegger. I Bergen var 30% av bygningene PCB-forurensede. Dette indikerer at det har vært ...
... publisert av NGU i samarbeid med Universitetet i Bergen. Bh 1, Folvåg er boret gjennom en markert sprekkesone (lineament). ...
... barneparker, barneskoler, lekeplasser og balløkker i Bergen og Laksevågs sentrale deler, foreslås det at jorden på disse stedene ...
... funnet PCB i ytterveggene. I en tilsvarende undfersøkelse i Bergen, der samme metodikk har vært brukt, er det påvist PCB i ytterveggene ...
... that outcrop in the coastal region of west Norway between Bergen and Trondheim. These occurrences lie within the socalled Western Gneiss ...
... og Sandberg, som møttes til sitt første dialogmøte i Bergen i november 2011. Nå er partene enige om tre hovedpunkter i det ...
... som for de fleste andre studier.   Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap (GEO) Profil: GEO utfører forskning ...
... Geohazards (ICG). Både NGI, NTNU, NORSAR og Universitetet i Bergen har deltatt, i tillegg til flere personer fra Stranda kommune. ...
... og andre husvære. Vi vet at slike bergarter opptrer i Bergen. Radioaktive bergarter er på den andre siden gunstig med hensyn på ...
... Oslo ble kledd med denne. Og det gikk mye hvit brostein til Bergen. Forekomstene er imidlertid vanskelig å drive; de er uregelmessige og ...
... Institutt (NGI) - Bjerknes-senteret for klimaforskning i Bergen, Meteorologisk Institutt og Cicero, Senter for klimaforskning i Oslo. ...
... mars 2003. Ivar Giæver ble født i Bergen i 1929, vokste opp på Toten, ble utdannet fra Norges Tekniske Høyskole ...
... Prosjektet er et samarbeid mellom NGU og Universitetet i Bergen. Les mer: SEDITRANS Kontaktperson ved NGU: ...
... nylig etablerte Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen med på prosjektet, men vi ønsker samarbeid og kontakter med både ...
... til dagleg førsteamanuensis i geologi ved Universitetet i Bergen. I tillegg har Helge Henriksen, førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn ...
... for utdanning, vitenskap og kultur (Unesco). Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke, Bergstaden Røros, helleristningene i Alta og ...
... være et alternativ hvis det finnes egnede steder. I Bergen drives et pukkverk under jorda, og etter at massene er tatt ut, brukes ...
... Eresfjord i 1992, i et samarbeid mellom NGU, Universitetet i Bergen, Møre og Romsdal fylkeskommune og Nesset kommune. Follestad ble ...
... årsaker til jordskjelv her. I følge Universitetet i Bergen, målte jordskjelvet i Trondheim 2,0 på Richters skala. Til ...
... på terreng, bygninger og infrastruktur. Som vist i Bergen og Oslo, er det i mange områder, spesielt i våre middelalderbyer, ...
... 12 stillinger til de tre norske universitetene (Oslo, Bergen, Trondheim) i 1972 for å styrke undervisning og forskning i forbindelse ...
... Polarinstitutt, med deltakere fra både Universitetet i Bergen og Norges geologiske undersøkelse. Teamet utgjør fire forskere delvis ...
... Universitetet i Tromsø), Øystein Jansen (amanuensis ved Bergen museum) og Halfdan Carstens (redaktør i GEO), som også hadde ideen til ...
... feil vei. Foto: Ane Bang-Kittelsen/NGU. Byene Oslo, Bergen og Trondheim står for hele 13 prosent av utslippene, der mesteparten ...
... Det første vannbårne Giardia-utbruddet i Norge fant sted i Bergen i 2004. Forskning viser at norsk drikkevann normalt inneholder ...
... Majorstua i Oslo og infiltrasjonsløsninger ved Bryggen i Bergen. Vanskelige grunnforhold i deler av Oslo Konsolidering ...
... Professor Haflidason ved Universitetet i  Bergen har tatt kjerneprøver i den nedforkastede forsenkningen. Materiale som ... Ifølge tidligere studier av geologer ved universitetene i Bergen og Tromsø er det lite sannsynlig at det har vært senere aktivitet ...
... denne måten kartlagt rundt forbrenningsanlegg i Trondheim, Bergen og Kristiansand.  Dioksiner dannes først og fremst ved ... opp stoffer og partikler som blir transport med avløpsvann (Bergen/Trondheim). De ulike organiske miljøgiftene spres til miljøet og ...
... profil som ble samlet inn i 2012 av Universitetet i Bergen. Opp til 40 m tykke løsmasser finnes ved Fiednajohka og Riednajavri. ...
... fra NGUs kartlegginger av PCB i bygningsmaterialer i Bergen, Drammen, Harstad, Kristiansand, Oslo, Porsgrunn, Tromsø, Trondheim, ...
... 0800-3416 99.049 Frie emneord: PCB ; Skjold skole ; Bergen kommune Prøver av overflatejord 0-2 cm dyp er samlet inn fra 23 steder ...
... prosjektet av professor Kuvvet Atakan ved Universitetet i Bergen, og det kommer til å vare i årtier fremover. NGUs kartlegging av ...
Forskere har nylig påvist mikroplast i to prøver fra sjøbunnen i Norskehavet og i en fjord ved Ålesund. Ytterligere åtte prøver, fra Norskehavet, Lofoten og Finnmarkskysten, er sendt til laboratorieundersøkelser.
... pågått her i landet siden 2004. Både Oslo, Trondheim og Bergen har vært forsøksbyer, hvor det er kartlagt innsynkninger på ...
... i USA, samt Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen. ICDP finansieres av deltagerlandene Canada, Finland, Japan, Kina, ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.