Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

219 resultater
... utførte NGU i samarbeid med blant andre Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet et prøvetakingstokt med M/S Håkon Mosby i ...
... arbeidet. De andre samarbeidspartnerne er Universitetet i Bergen (UiB), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges ...
... områdene. Pukkproduksjonen er størst i kommunene Lindås, Bergen og Askøy. Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Hordaland fylke ...
... eksempel på et geologisk kart i PDF-versjon. Dette er over Bergen. Hvis kartet hentes opp i databasen, vil et klikk på den enkelte farge ...
... kroner. - Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen (UiB) har gjennom 15 års kartlegging og forskning vist at det finnes ... i Trondheim 24. - 25. april 2014. Universitetet i Bergen oppretter Senter for dypmarin forskning. De bygger, med støtte fra ...
... (Artikkelen fortsetter under bildet) BERGEN: Eksempel på kartlegging i fjell langs Ringveg Vests nordlige løp, Søreide-Liavatnet, i Bergen. De stiplede linjene indikerer problemsoner i fjell hvor det kan ...
... undersøkelser på land, i samarbeid med Universitetet i Bergen. Prosjektet er finansiert av NGU og Oljedirektorat i samarbeid med ...
... KARTLEGGING: Forsker Kari Sletten på feltarbeid i Bergen for å granske faren for steinsprang. Mens de eksisterende ...
... i inn- og utland. Han var med i gruppa som reddet Bryggen i Bergen fra ytterligere setningsskader og overvannsproblem, og han har vært ...
... Johansen og overingeniør Helge Johnsen fra Universitet i Bergen, og utføres i samarbeid med NGU. Trykkbølger - Vi skal bruke ...
... nå gjennomfører i samarbeid med Senter for Biogeologi i Bergen, og mange internasjonale partnere. Referanse: Victor A. Melezhik, ...
... rundt i landet, først og fremst til vitensentrene i Bergen og Tromsø, som begge har deltatt i utviklingen av laboratoriet. ...
... å frakte strøm i luftspenn over Hardangerfjorden til Bergen, som har gjort at regjeringen har tatt initiativ til en ekstern ...
... undersøkelser av jord og sand i en rekke barnehager i Bergen, Orkdal, Tromsø, Oslo og Stavanger. Undersøkelsene viser blant annet ...
Hvordan ble Marianegropen til og hvorfor er den så dyp? Lurer også på om dere har informasjon om havbunnens geologi annet enn at den består av basalt og gabbro.
... 1800- og 1900-tallet ble store mengder Jondalskifer brukt i Bergen, hovedsakelig som fortausheller. Det produseres fremdeles skifer i ...
... 1200 jordskjelv er registrert av NORSAR og Universitetet i Bergen i perioden 2013 til 2016. De fleste er små.  - Vi har en ... ble presentert på den geologiske Vinterkonferansen i Bergen i starten av januar. De fleste jordskjelv opptrer langs ...
... rystelsene. Jordskjelvinstituttet NORSAR og Universitetet i Bergen observerer stadig en rekke mindre skjelv langs denne forkastningen.  ... ble presentert under den geologiske Vinterkonferansen i Bergen i januar. Forsker Lars Olsen i arbeid i ...
... Et eksempel på swales befinner seg på Bryggen i Bergen og ble installert med hensikt på å heve grunnvannsstanden. Swale på bryggen i Bergen. Foto: Johannes de Beer I forbindelse med prosjektet ...
... "storbyene", osloregionen ned til Grenland, samt Stavanger, Bergen og Trondheim, hvor det er knyttet arealkonflikter til bruken. ...
... mellom Norge og Grønland. Forskere fra Universitetet i Bergen har påvist interessante mineraler i det som er blitt kalt Lokeslottet, ...
... vil forskere fra NGU, Rogalandsforskning, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø bokstavelig talt til bunns i problemene: Har ...
... Universitetet i Tromsø), Øystein Jansen (amanuensis ved Bergen museum) og Halfdan Carstens (redaktør i GEO), som også hadde ideen til ...
... forurensende miljøgifter. Byer som Tromsø og Bergen har tidligere blitt grundig undersøkt. Resultatene var til dels ...
... og til sammen 18.000 målinger fra universitetene i Bergen, Oslo, Aarhus og Wales. Tyngdedata brukes også i framstilling av ...
... Ottesen.  Fakta: Undersøkte norske byer: Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Harstad, Porsgrunn og Odda. Europeiske byer som ...
... og Yellowstone nasjonalpark. I 1979 vart Bryggen i Bergen og Urnes stavkyrkje førte opp på lista som dei to første frå Noreg. ...
... delene av Irland, gjennom Skottland og opp til Karmøy og Bergen, via Smøla på Nordvestlandet og langs hele kysten fra Leka til ...
... van Zuilen ved Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen. Etter planen blir flere post-doc-medarbeidere og PhD-studenter også ...
... II ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen.   Det er i dette området forskerne ...
... I tillegg til Vega, er Røros, Urnes stavkirke, bryggene i Bergen og et helleristningsfelt i Alta, innlemmet på UNESCOs eksklusive liste. ...
... av lærer ved Universitetet i Oslo. Universitet i Bergen følger etter og satser på etterutdanning av lærere i geofag. I ...
... ved NGU og NGI - Bjerknes-senteret for klimaforskning i Bergen, Meteorologisk Institiutt og Cicero-senteret for klimaforskning i Oslo. ...
... for utdanning, vitenskap og kultur (Unesco). Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke, Bergstaden Røros, helleristningene i Alta og ...
... siste ti årene også påvist for mye gift i barnehagejord i Bergen, Trondheim og Tromsø. Kommunene har nå fjernet den farlige jorda. ...
... pågått her i landet siden 2004. Både Oslo, Trondheim og Bergen har vært forsøksbyer, hvor det er kartlagt innsynkninger på ...
... ble også påtruffet under arbeid med en tunnel sør for Bergen (Bjorøytunnelen) i 1994-95. Det skal også ha blitt funnet kull i ...
... De vakre koronastrukturene har gjort bergarten og Bergen verdenskjent blant geologer, som reiser lange veier for å få oppleve ...
... av kobber. Foto: Rolf Birger Pedersen, Universitetet i Bergen. Det har lenge vært kjent at store mengder metaller utfelles i ...
... Large PDF file (4806 kB) Bergen Gellein, J.: Aeromagnetisk anomalikart, Bergen . Målestokk 1:250 000. Norges geologiske undersøkelse 2007. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.