Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

218 resultater
... NGU-er), Lisbeth Alnæs (SINTEF) og Øystein J. Jansen (Bergen Museum). Gildevangen Den gamle brannstasjonen ... 356 s. Heldal, T. & Jansen, Ø. J. 2000: Steinbyen Bergen. Fortellingen om brostein, bygg og brudd. Nord4 Forlag, 200 s. ...
... Naval Academy before taking degrees from the University of Bergen in 1982 and 1985. In 1991, after a post-doctoral position at Oxford, ... then, he has also held appointments at the University of Bergen, the Norwegian University of Science and Technology, the University of ...
... salgsproduktet jord fra flere jordsorteringsanlegg i Bergen. Anleggene er undersøkt fire ganger i løpet av et år. Fra hvert ... benzo(a)pyren er en utfordring hos flere jordleverandører i Bergen - arsen, bly, nikkel, sink og PAH16 over tillatte grenser i ...
... sand-/grusreservene. De fleste pukkverkene i fylket ligger i Bergen og omkringliggende kommuner. Grus- og Pukkregisteret i Hordaland ...
... i asfaltdekker fra områdene Kristiansand, Oslo og Bergen" ble det bestemt å foreta en oppfølgende undersøkelse av tre ...
... for Intergrated Petroleums Research) ved universitetet i Bergen, har NGU utført 2D resistivitet- og georadarmålinger i Ebbadalen og ...
... Norsk Polarinstitutt, Oljedirektoratet Universitetene i Bergen, Gøteborg og Oslo og Laboratoriet i Risø. Denne rapporten gir en ...
... are found in various geologicl sub-provinces from the Bergen region in the south to the Kristiansund region in the north. The ...
... NGU, Kartverket, NORSAR, Norut, NPD and the universities of Bergen and Luleå. The project was in addition sponsored by the Norwegian ...
... tonn årlig. Beregningen av utslippet for storbyene Oslo, Bergen og Trondheim (ressursregnskap) tyder på at utviklingen går i feil ...
... sjø, avsettes verdifulle metaller. (Foto: Universitetet i Bergen) For Norges del er blant annet området mellom Jan Mayen og ... og «Soria Moria» er oppdaget av Universitetet i Bergen. Historiene herfra er interessante på mange måter. - I tillegg ...
... samarbeid med Kartverket, NORSAR, Universitetet i Bergen, NORUT og Univiversitetet i Luleå, undersøker NGU om et større ...
... 25-46 Download  12,0 MB Geology of the Minor Bergen Arc, West Norway. Haakon Fossen Page(s): 47-62 Download ...
... arealet og ressursene. Du får se  eksempler fra Oslo, Bergen, Rotterdam, Glasgow og flere andre byer. Velkommen til en ...
... uranverdier Kartene for Hordaland viser at deler av Bergen fra Fyllingsdalen og videre sørvestover mot østsiden av Sotra har ... - Vi har også funnet høye uranverdier mellom Os og Bergen, og i andre mindre områder langs kysten, forteller overingeniør ...
... sammen med forskerkollega Toril Haugland. Bedre enn i Bergen Til sammen 11 mål med bygrunn må rengjøres etter sommerens ... i Trondheim og Tromsø. Forholdene er likevel bedre enn i Bergen, hvor det også ble påvist en god del av den forbudte miljøgiften PCB, ...
... Geologiskolen UiT med sponsorer Universitetet i Bergen  Universitetet i Bergen (UiB) - skolelaboratoriet for realfag Institutt for ...
... Survey of Norway (Trondheim), Institute of Marine Research (Bergen) and Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography ...
... foredragsholdere. Det blir gitt eksempler fra Oslo, Bergen, Rotterdam (NL), Glasgow (UK) og mange andre byer. Det 25. nasjonale ...
... Rundemanen Formation: a basement - cover relationship in the Bergen Arcs, West Norway. H. Fossen Page(s): 67-86 Download  16,0 ...
... Målinger av sedimenttransport  utført på  5000 m2  i Bergen sentrum viser at den reelle mengden overvann er tre ganger så stor som ...
... i Oslo i januar. Som for fjordårets norske vintermøte i Bergen håper de at årets nordiske sesjon blir en god start på en framtidig ...
... av NORSAR og Jordskjelvstasjonen ved Universitetet i Bergen. (Illustrasjonsbilde øverst i saken er hentet fra Wikimedia, ...
... gjort av arkeolog Irene Baug ved Universitetet i Bergen.     Eksportindustri - Det er funnet ... mest kjente lasten ble funnet i Alverstraumen litt nord for Bergen i 1990, der hele 505 håndkverner ble avdekket og plukket opp fra ... utgravinger i regi av Irene Baug ved Universitetet i Bergen. I tillegg gjenskaper Maihaugen museum de gamle huggeteknikkene og ...
... 0800-3416 99.062 Frie emneord: PCB ; Hellen skole ; Bergen kommune Prøver av overflatejord 0-2 cm dyp er samlet inn fra 21 steder ... mg PCB/kg jord tørrstoff. Frie emneord: PCB ;Hellen skole ;Bergen kommune Undersøkelse av polyklorerte bifenyler (PCB) i jorden i ...
... har tidligere undersøkt innholdet av PCB i bygninger fra Bergen, Harstad, Oslo, Svalbard, Tromsø og Trondheim. For å få et grundigere ... imidlertid lavere enn hva som tidligere er påvist i bl.a. Bergen og på Svalbard. Stavanger er den av de fem undersøkte byene som har ...
... UiO, to kommer fra NTNU og en en ansatt ved Universitetet i Bergen. Til sammen får de sju nå 130 millioner kroner fra EU til forskning. ...
... Viak, Statens Vegvesen, Bane NOR, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og NTNU. Transport, ...
... hovedfagsoppgave ved Geologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Formålet med målingene var å kartlegge mektighet og sammensetning av ...
... Dette står i kontrast til lignende undersøkelser i Bergen der det er påvist PCB i yttervegger på flere bygninger. Det ...
... I perioden 1992-1994 utførte NGU og Universitetet i Bergen, i samarbeid med andre institusjoner, tre maringeologiske ...
... del av et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Universitetet i Bergen (UiB). Gunstige områder for uttak av salt grunnvann er det i områder ...
... I 1994 utførte NGU i samarbeid med Universitetet i Bergen prøvetakingstokt med M/S Håkon Mosby i den norske delen av Skagerrak. ...
... 2001.101 NGU, Norsk Hydro ASA, the University of Bergen and Sogn and Fjordane College collaborate on a project aiming to ...
... I juli 1992 utførte NGU i samarbeide med Universitetet i Bergen et prøvetak- ingstokt med M/S Håkon Mosby i den norske delen av ...
... Survey of Norway, as a sub-contractor to the University of Bergen in the European Union's project COSTA (Continental Slope Stability; ...
... between NGU, Norsk Hydro ASA. The University of Bergen and the Sogn and Fjordane College, aiming to identify regional slide ...
... I juni 1994 utførte NGU i samarbeide med Universitetet i Bergen og Havforsk- ningsinstituttet et prøvetakingstokt med M/S Håkon Mosby ...
... utførte NGU, Havforsknings instituttet og Universitetet i Bergen, i samarbei med andre institutsjoner, to maringeologiske ...
... utførte NGU i samarbeid med blant andre Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet et prøvetakingstokt med M/S Håkon Mosby i ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.