11 resultater
... av lærer ved Universitetet i Oslo. Universitet i Bergen følger etter og satser på etterutdanning av lærere i geofag. I ...
... De vakre koronastrukturene har gjort bergarten og Bergen verdenskjent blant geologer, som reiser lange veier for å få oppleve ...
... Large PDF file (4806 kB) Bergen Gellein, J.: Aeromagnetisk anomalikart, Bergen . Målestokk 1:250 000. Norges geologiske undersøkelse 2007. ...
... Large JPG file (3445 kB) Bergen Gellein, J.: Gravimetrisk residualkart, Bergen . Målestokk 1:250 000. Norges geologiske undersøkelse 2007. ...
... være et alternativ hvis det finnes egnede steder. I Bergen drives et pukkverk under jorda, og etter at massene er tatt ut, brukes ...
... på terreng, bygninger og infrastruktur. Som vist i Bergen og Oslo, er det i mange områder, spesielt i våre middelalderbyer, ...
... feil vei. Foto: Ane Bang-Kittelsen/NGU. Byene Oslo, Bergen og Trondheim står for hele 13 prosent av utslippene, der mesteparten ...
... Professor Haflidason ved Universitetet i  Bergen har tatt kjerneprøver i den nedforkastede forsenkningen. Materiale som ... Ifølge tidligere studier av geologer ved universitetene i Bergen og Tromsø er det lite sannsynlig at det har vært senere aktivitet ...
... av havis. Prosjektet vil også dra nyttte av Universitetet i Bergen sin kunnskap på den pliocene varmefasen (Stijn De Schepper, marin ...
... 2013-2017 registrerte NORSAR og Universitetet i Bergen (som en del av NGU-prosjektet NEONOR2) mer enn 1200 små og litt større ...
... Glåmsjø, SE Norway. Department of Geology, University of Bergen (Doktorgradsavhandling). Longva, O., Bakkejord, K.J., 1990. Iceberg ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.