89 resultater
... som ble trykket og klart til Vinterkonferansen i – nettopp Bergen. Det er Norsk Geologisk Forening (NGF) som arrangerer den årlige Vinterkonferansen, som i år altså var lagt til Bergen. NGU på sin side var på plass med utstilling, med salg av bøker og ...
... en rekke punktmålinger på bakken fra Mongstad nord for Bergen, gjennom Fyllingsdalen og vestover mot Sotra. Naturlig ... Fossen, H. & Ragnhildstveit, J. 2008: Berggrunnskart BERGEN 1115 I, M 1:50.000. Norges geologiske undersøkelse)   Statens ... verdiene overstiger 100 Bq/m3. Som på Østlandet I Bergen er radonnivået blitt målt flere steder også tidligere. Derfor har ...
... Sletten er en av geologene som kartlegger bratte skrenter i Bergen. - I første omgang peker vi ut områder med ... i de skredutsatte områdene. Skredulykkene Bergen kommune er i ferd med å utføre en Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS) ...
... Lyså ved NGU besøkte Fyllingsdalen videregående skole og Bergen Katedralskole og hyllet de to vinnerne i januar. Her holdt de også ...
... har blitt Andersson si doktoravhandling ved Universitetet i Bergen. Avhandlinga viser korleis sedimentlaga på botnen av Lille ... deposit; the pollution history of Lille Lungegårdsvannet, Bergen». NGU-geolog Malin Andersson. (Foto: Belinda Flem) ...
... så det ut i byggegropa under hotellbyggingen på Bryggen i Bergen i 1979. Kilde: Riksantikvaren ... å vurdere mulige løsninger på problemene. Bryggen i Bergen har siden 1979 vært en del av verdens kulturarv og alt forskningsarbeid ...
... har blitt Andersson si doktoravhandling ved Universitetet i Bergen. Avhandlinga viser korleis sedimentlaga på botnen av Lille ... deposit; the pollution history of Lille Lungegårdsvannet, Bergen». NGU-geolog Malin Andersson under forsvaret av si doktoravhandling ved Universitet i Bergen. (Foto: Belinda Flem) Kjemisk datering For å kunne knytte ...
... 2019 fra kl 14 til 18. Møtet avholdes på Universitetet i Bergen, Christies gate 12 (Bjørn Christiansens hus), seminarrom 111. UiB ... etter møtet. Vi går samlet dit fra resepsjonen på Scandic Bergen City hotell kl 1300 (etter avslutningslunsjen for Vinterkonferansen). ...
... mail: magne.bjorkoy@ngu.no NGU og Universitetet i Bergen (UiB) gjennomfører seismiske undersøkelser i Andfjorden 19.-23. ...
... var ustabil under den kulturhistoriske skatten midt i Bergen sentrum, kan hydrogeolog Hans de Beer, som leier Laget for grunnvatn og ... blir sett i gong. I 2005 får NGU telefonen frå Bergen med spørsmål om å hjelpe til. Det blir starten på eit ti år langt ...
... fått dei e-postane og telefonane han har venta på. Både Bergen kommune og Riksantikvaren stadfestar at dei er med på å finansiere ... - området rundt Bryggen og Vågen - midt i Bergen sentrum. For NGU blir det eit historisk prosjekt. - For fyrste gong ...
... Steinsprang kan utgjøre en trussel mot en del bebyggelse i Bergen. Her er forsker Kari Sletten på befaring i kommunen sist vinter. ... Harald Sveian undersøker løsmasser i en bratt skråning i Bergen. Kartleggingen skal rapporteres Bergen kommune i løpet av 2006. ...
... Hydrogeologen Hans de Beer var med på å berga Bryggen i Bergen. No skal han leia NGU si første urbangeologiske kartlegging i nettopp Bergen sentrum. Foto: Fredrik Seeland, Universitetet i Bergen ...
... øya Russøy utenfor Reksteren i Tysnes kommune sør for Bergen, kan ha hatt storindustri av kleberstein. - Ja, det er stor ... til de første byggetrinnene for så å si alle kirkebygg i Bergen mellom 1120 og 1150, sier forsker Tom Heldal ved Norges geologiske ...
... 1,6 km ned i fjellet. Men resultatene viste det samme som i Bergen: Det er ikke tilstrekkelig geotermisk energi i fjellet til at det kan ... vits i å hente energien opp (med dagens energipriser). I Bergen ble temperaturøkningen målt til 16,5 grader/km, i Stavanger var ...
... muligheter som finnes. Prosjektet foregår i Åsane utenfor Bergen. Prosjekt om alternative energikilder til borettslag Prosjekt om ...
... en opprydding av havnesedimentene utenfor Haakonsvern i Bergen ble PCB-innholdet kraftig redusert. Undersøkelser viser imidlertid at ... i noen få områder, blant annet utenfor Haakonsvern i Bergen og i Sandefjord. Begge steder er havnesedimenter tatt hånd om, men ...
NYTT: Frå berggrunnskartet over Bergen i 2008. Noreg er allereie dekt med geologiske kart i målestokk ... Fossen, H. & Ragnhildstveit, J. 2008: Berggrunnskart BERGEN 1115 I, M 1:50.000 (trykt). NGU Referanse til kartet: Askvik, H. ...
... i Stavanger nylig: Amanuensis Øystein J. Jansen ved Bergen museum fikk Toffenprisen for 2007. Dette er en æresbevisning til ... Sammen har de blant annet blitt kjent for boken Steinbyen Bergen, som kom i 2000. Tidligere NGU-direktør Knut S. Heier (bildet) er ...
... om Golfstrømmen på Bjerknes senter (Universitetet i Bergen) Informasjonsfolder om Golfstrømmen fra Bjerknes senter (Universitetet i Bergen) Multimedia om havstrømmer  på Forskning.no Jeg skriver en ...
... ingeniører og studenter fra universitetene i København, Bergen og Oslo som, sammen med NGU, har gjennomført felteksperimentet. De i ... plassert langs linjer fra Molde til Hamar, fra Støren til Bergen, og fra Bergen til svenske Karlstad. Instrumentene var utplassert ...
... samarbeidsprosjekt. Universitetene i Tromsø, Bergen og på Ås, universitetssenteret på Svalbard, NGU, Norsk ... Høgskolen i Oslo og Vitensentrene i Tromsø, Trondheim og Bergen, er alle representert i samarbeidet.  Ut til folket - ...
... sjø, avsettes verdifulle metaller. (Foto: Universitetet i Bergen) For Norges del er blant annet området mellom Jan Mayen og ... og «Soria Moria» er oppdaget av Universitetet i Bergen. Historiene herfra er interessante på mange måter. - I tillegg ...
... uranverdier Kartene for Hordaland viser at deler av Bergen fra Fyllingsdalen og videre sørvestover mot østsiden av Sotra har ... - Vi har også funnet høye uranverdier mellom Os og Bergen, og i andre mindre områder langs kysten, forteller overingeniør ...
... sammen med forskerkollega Toril Haugland. Bedre enn i Bergen Til sammen 11 mål med bygrunn må rengjøres etter sommerens ... i Trondheim og Tromsø. Forholdene er likevel bedre enn i Bergen, hvor det også ble påvist en god del av den forbudte miljøgiften PCB, ...
... Survey of Norway (Trondheim), Institute of Marine Research (Bergen) and Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography ...
... i Oslo i januar. Som for fjordårets norske vintermøte i Bergen håper de at årets nordiske sesjon blir en god start på en framtidig ...
... gjort av arkeolog Irene Baug ved Universitetet i Bergen.     Eksportindustri - Det er funnet ... mest kjente lasten ble funnet i Alverstraumen litt nord for Bergen i 1990, der hele 505 håndkverner ble avdekket og plukket opp fra ... utgravinger i regi av Irene Baug ved Universitetet i Bergen. I tillegg gjenskaper Maihaugen museum de gamle huggeteknikkene og ...
... UiO, to kommer fra NTNU og en en ansatt ved Universitetet i Bergen. Til sammen får de sju nå 130 millioner kroner fra EU til forskning. ...
... Viak, Statens Vegvesen, Bane NOR, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og NTNU. Transport, ...
... eksempel på et geologisk kart i PDF-versjon. Dette er over Bergen. Hvis kartet hentes opp i databasen, vil et klikk på den enkelte farge ...
... kroner. - Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen (UiB) har gjennom 15 års kartlegging og forskning vist at det finnes ... i Trondheim 24. - 25. april 2014. Universitetet i Bergen oppretter Senter for dypmarin forskning. De bygger, med støtte fra ...
... (Artikkelen fortsetter under bildet) BERGEN: Eksempel på kartlegging i fjell langs Ringveg Vests nordlige løp, Søreide-Liavatnet, i Bergen. De stiplede linjene indikerer problemsoner i fjell hvor det kan ...
... undersøkelser på land, i samarbeid med Universitetet i Bergen. Prosjektet er finansiert av NGU og Oljedirektorat i samarbeid med ...
... KARTLEGGING: Forsker Kari Sletten på feltarbeid i Bergen for å granske faren for steinsprang. Mens de eksisterende ...
... i inn- og utland. Han var med i gruppa som reddet Bryggen i Bergen fra ytterligere setningsskader og overvannsproblem, og han har vært ...
... Johansen og overingeniør Helge Johnsen fra Universitet i Bergen, og utføres i samarbeid med NGU. Trykkbølger - Vi skal bruke ...
... nå gjennomfører i samarbeid med Senter for Biogeologi i Bergen, og mange internasjonale partnere. Referanse: Victor A. Melezhik, ...
... rundt i landet, først og fremst til vitensentrene i Bergen og Tromsø, som begge har deltatt i utviklingen av laboratoriet. ...
... å frakte strøm i luftspenn over Hardangerfjorden til Bergen, som har gjort at regjeringen har tatt initiativ til en ekstern ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.