5 resultater
... rystelsene. Jordskjelvinstituttet NORSAR og Universitetet i Bergen observerer stadig en rekke mindre skjelv langs denne forkastningen.  ... ble presentert under den geologiske Vinterkonferansen i Bergen i januar. Forsker Lars Olsen i arbeid i ...
... Jan Mangerud, en nestor i geologi ved Universitetet i Bergen, og tidligere datering av leire avsatt under fire meter med ...
... universitet (NTNU), Universitetet i Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL), University of Ottawa og Memorial ...
... kolleger ved Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB), har NGU-forskere funnet spor etter hundrevis av hittil ukjente ...
... Glåmsjø, SE Norway. Department of Geology, University of Bergen (Doktorgradsavhandling). Foredrag NGFs vinterkonferanse 8. januar: ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.