11 resultater
... for den 3,8 km lange Knappetunnelen ved Ringveg vest i Bergen, er tolket med tomografisk inversjon hvor en benyttet programmet ...
... NGU-er), Lisbeth Alnæs (SINTEF) og Øystein J. Jansen (Bergen Museum). Gildevangen Den gamle brannstasjonen ... 356 s. Heldal, T. & Jansen, Ø. J. 2000: Steinbyen Bergen. Fortellingen om brostein, bygg og brudd. Nord4 Forlag, 200 s. ...
... eksempel på et geologisk kart i PDF-versjon. Dette er over Bergen. Hvis kartet hentes opp i databasen, vil et klikk på den enkelte farge ...
... i inn- og utland. Han var med i gruppa som reddet Bryggen i Bergen fra ytterligere setningsskader og overvannsproblem, og han har vært ...
... pågått her i landet siden 2004. Både Oslo, Trondheim og Bergen har vært forsøksbyer, hvor det er kartlagt innsynkninger på ...
... på terreng, bygninger og infrastruktur. Som vist i Bergen og Oslo, er det i mange områder, spesielt i våre middelalderbyer, ...
... prosjektet av professor Kuvvet Atakan ved Universitetet i Bergen, og det kommer til å vare i årtier fremover. NGUs kartlegging av ...
... pågått her i landet siden 2004. Både Oslo, Trondheim og Bergen har vært forsøksbyer, hvor det er kartlagt innsynkninger på ...
... om en slik naturlig oppvarming. Forskere ved Universitetet i Bergen snakket en stund om at opphetet berggrunn kunne bidra med varme til ...
... av havis. Prosjektet vil også dra nyttte av Universitetet i Bergen sin kunnskap på den pliocene varmefasen (Stijn De Schepper, marin ...
... Glåmsjø, SE Norway. Department of Geology, University of Bergen (Doktorgradsavhandling). Longva, O., Bakkejord, K.J., 1990. Iceberg ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.