5 resultater
Fern borebrønner i berg i området Lysefjorden / Fanafjorden ble prøvetatt hver 14. dag gjennom et helt år fra oktober 1998 til oktober 1999. Grunnvannsprøvene ble analysert for radon, pH, alkalitet, turbiditet, farge, 7 anioner og 30 kationer. Den naturlige grunnvannskjemien så ut til å være svært stabil gjennom året med unntak av de redoks-sensitive elementene Fe og Mn som varierte tilfeldig. NO3 var den eneste parameteren som hadde en klar årstidsvariasjon i samtlige borebrønner.
... muligheter som finnes. Prosjektet foregår i Åsane utenfor Bergen. Prosjekt om alternative energikilder til borettslag Prosjekt om ...
... Johansen og overingeniør Helge Johnsen fra Universitet i Bergen, og utføres i samarbeid med NGU. Trykkbølger - Vi skal bruke ...
... undersøkelser på land, i samarbeid med Universitetet i Bergen. Prosjektet er finansiert av NGU og Oljedirektorat i samarbeid med ...
... mellom Norge og Grønland. Forskere fra Universitetet i Bergen har påvist interessante mineraler i det som er blitt kalt Lokeslottet, ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.