10 resultater
... 0800-3416 Hydrogeologiske undersøkelser ved Bryggen i Bergen 2010.040 De organiske kulturlagene ved Bryggen i Bergen er stedvis utsatt for betydelig nedbryting som følge av senket ...
... En gjennomgang 14 rive- og rehabiliteringsprosjekter fra Bergen viste at få av rapportene kunne dokumentere med prøver og kjemiske ...
... i forbindelse med ny E39 mellom Svegatjern og Rådal i Bergen og Os kommuner. Hensikten med dette var å kartlegge mulige ... og ved Ulvvatn for ny E 39 Svegatjern - Rådal, Bergen og Os, Hordaland ...
... om Golfstrømmen på Bjerknes senter (Universitetet i Bergen) Informasjonsfolder om Golfstrømmen fra Bjerknes senter (Universitetet i Bergen) Multimedia om havstrømmer  på Forskning.no Jeg skriver en ...
... uranverdier Kartene for Hordaland viser at deler av Bergen fra Fyllingsdalen og videre sørvestover mot østsiden av Sotra har ... - Vi har også funnet høye uranverdier mellom Os og Bergen, og i andre mindre områder langs kysten, forteller overingeniør ...
... "storbyene", osloregionen ned til Grenland, samt Stavanger, Bergen og Trondheim, hvor det er knyttet arealkonflikter til bruken. ...
... Eresfjord i 1992, i et samarbeid mellom NGU, Universitetet i Bergen, Møre og Romsdal fylkeskommune og Nesset kommune. Follestad ble ...
... og i samarbeid med forskere fra Universitetet i Bergen, et tokt med innsamling av seismiske linjer helt opp til det punktet der ...
... A newly discovered occurrence of Jurassic sediments in the Bergen Arc System. Norsk Geologisk Tidsskrift, 77, 269-287. Fürsich, F. & ...
... A newly discovered occurrence of Jurassic sediments in the Bergen Arc System. Norsk Geologisk Tidsskrift, 77, 269-287. Fürsich, F. & ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.