3 resultater
... passer godt med funn fra tidligere undersøkelser i Bergen. De høyeste verdiene finnes i område nærmest sjøkanten. Resultatene ...
... langs tunnelløpet Sandeide-Liavatnet, Ringveg Vest, Bergen. Det er totalt samlet inn 3,5 km resistivitetsdata, som så er ...
... salgsproduktet jord fra flere jordsorteringsanlegg i Bergen. Anleggene er undersøkt fire ganger i løpet av et år. Fra hvert ... benzo(a)pyren er en utfordring hos flere jordleverandører i Bergen - arsen, bly, nikkel, sink og PAH16 over tillatte grenser i ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.