22 resultater
... passer godt med funn fra tidligere undersøkelser i Bergen. De høyeste verdiene finnes i område nærmest sjøkanten. Resultatene ...
... langs tunnelløpet Sandeide-Liavatnet, Ringveg Vest, Bergen. Det er totalt samlet inn 3,5 km resistivitetsdata, som så er ...
... øya Russøy utenfor Reksteren i Tysnes kommune sør for Bergen, kan ha hatt storindustri av kleberstein. - Ja, det er stor ... til de første byggetrinnene for så å si alle kirkebygg i Bergen mellom 1120 og 1150, sier forsker Tom Heldal ved Norges geologiske ...
... en opprydding av havnesedimentene utenfor Haakonsvern i Bergen ble PCB-innholdet kraftig redusert. Undersøkelser viser imidlertid at ... i noen få områder, blant annet utenfor Haakonsvern i Bergen og i Sandefjord. Begge steder er havnesedimenter tatt hånd om, men ...
... salgsproduktet jord fra flere jordsorteringsanlegg i Bergen. Anleggene er undersøkt fire ganger i løpet av et år. Fra hvert ... benzo(a)pyren er en utfordring hos flere jordleverandører i Bergen - arsen, bly, nikkel, sink og PAH16 over tillatte grenser i ...
... sammen med forskerkollega Toril Haugland. Bedre enn i Bergen Til sammen 11 mål med bygrunn må rengjøres etter sommerens ... i Trondheim og Tromsø. Forholdene er likevel bedre enn i Bergen, hvor det også ble påvist en god del av den forbudte miljøgiften PCB, ...
... UiO, to kommer fra NTNU og en en ansatt ved Universitetet i Bergen. Til sammen får de sju nå 130 millioner kroner fra EU til forskning. ...
... (Artikkelen fortsetter under bildet) BERGEN: Eksempel på kartlegging i fjell langs Ringveg Vests nordlige løp, Søreide-Liavatnet, i Bergen. De stiplede linjene indikerer problemsoner i fjell hvor det kan ...
... å frakte strøm i luftspenn over Hardangerfjorden til Bergen, som har gjort at regjeringen har tatt initiativ til en ekstern ...
... forurensende miljøgifter. Byer som Tromsø og Bergen har tidligere blitt grundig undersøkt. Resultatene var til dels ...
... delene av Irland, gjennom Skottland og opp til Karmøy og Bergen, via Smøla på Nordvestlandet og langs hele kysten fra Leka til ...
... II ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen.   Det er i dette området forskerne ...
... I tillegg til Vega, er Røros, Urnes stavkirke, bryggene i Bergen og et helleristningsfelt i Alta, innlemmet på UNESCOs eksklusive liste. ...
... ved NGU og NGI - Bjerknes-senteret for klimaforskning i Bergen, Meteorologisk Institiutt og Cicero-senteret for klimaforskning i Oslo. ...
... for utdanning, vitenskap og kultur (Unesco). Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke, Bergstaden Røros, helleristningene i Alta og ...
... siste ti årene også påvist for mye gift i barnehagejord i Bergen, Trondheim og Tromsø. Kommunene har nå fjernet den farlige jorda. ...
... Geohazards (ICG). Både NGI, NTNU, NORSAR og Universitetet i Bergen har deltatt, i tillegg til flere personer fra Stranda kommune. ...
... og andre husvære. Vi vet at slike bergarter opptrer i Bergen. Radioaktive bergarter er på den andre siden gunstig med hensyn på ...
... Institutt (NGI) - Bjerknes-senteret for klimaforskning i Bergen, Meteorologisk Institutt og Cicero, Senter for klimaforskning i Oslo. ...
... mars 2003. Ivar Giæver ble født i Bergen i 1929, vokste opp på Toten, ble utdannet fra Norges Tekniske Høyskole ...
... Prosjektet er et samarbeid mellom NGU og Universitetet i Bergen. Les mer: SEDITRANS Kontaktperson ved NGU: ...
... for utdanning, vitenskap og kultur (Unesco). Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke, Bergstaden Røros, helleristningene i Alta og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.