21 resultater
Fossen, H. Ragnhildstveit, J. Bergen. Berggrunnskart; Bergen; 11151; 1:50 000; ...
... Sletten er en av geologene som kartlegger bratte skrenter i Bergen. - I første omgang peker vi ut områder med ... i de skredutsatte områdene. Skredulykkene Bergen kommune er i ferd med å utføre en Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS) ...
... Lyså ved NGU besøkte Fyllingsdalen videregående skole og Bergen Katedralskole og hyllet de to vinnerne i januar. Her holdt de også ...
... så det ut i byggegropa under hotellbyggingen på Bryggen i Bergen i 1979. Kilde: Riksantikvaren ... å vurdere mulige løsninger på problemene. Bryggen i Bergen har siden 1979 vært en del av verdens kulturarv og alt forskningsarbeid ...
... Overvåking av jordforurensning i Rådalen, Bergen 1998-2007 ...
... 0800-3416 Hydrogeologiske undersøkelser ved Bryggen i Bergen 2008.069 Setninger i grunnen er et alvorlig problem som truer ... 2005.080, "Hydrogeologisk modellering ved Bryggen, Bergen. Midlertidig rapport", datert 18.11.2005. Overvåking av ...
... Steinsprang kan utgjøre en trussel mot en del bebyggelse i Bergen. Her er forsker Kari Sletten på befaring i kommunen sist vinter. ... Harald Sveian undersøker løsmasser i en bratt skråning i Bergen. Kartleggingen skal rapporteres Bergen kommune i løpet av 2006. ...
... i Stavanger nylig: Amanuensis Øystein J. Jansen ved Bergen museum fikk Toffenprisen for 2007. Dette er en æresbevisning til ... Sammen har de blant annet blitt kjent for boken Steinbyen Bergen, som kom i 2000. Tidligere NGU-direktør Knut S. Heier (bildet) er ...
... ingeniører og studenter fra universitetene i København, Bergen og Oslo som, sammen med NGU, har gjennomført felteksperimentet. De i ... plassert langs linjer fra Molde til Hamar, fra Støren til Bergen, og fra Bergen til svenske Karlstad. Instrumentene var utplassert ...
... samarbeidsprosjekt. Universitetene i Tromsø, Bergen og på Ås, universitetssenteret på Svalbard, NGU, Norsk ... Høgskolen i Oslo og Vitensentrene i Tromsø, Trondheim og Bergen, er alle representert i samarbeidet.  Ut til folket - ...
... gjort av arkeolog Irene Baug ved Universitetet i Bergen.     Eksportindustri - Det er funnet ... mest kjente lasten ble funnet i Alverstraumen litt nord for Bergen i 1990, der hele 505 håndkverner ble avdekket og plukket opp fra ... utgravinger i regi av Irene Baug ved Universitetet i Bergen. I tillegg gjenskaper Maihaugen museum de gamle huggeteknikkene og ...
... har tidligere undersøkt innholdet av PCB i bygninger fra Bergen, Harstad, Oslo, Svalbard, Tromsø og Trondheim. For å få et grundigere ... imidlertid lavere enn hva som tidligere er påvist i bl.a. Bergen og på Svalbard. Stavanger er den av de fem undersøkte byene som har ...
... vil forskere fra NGU, Rogalandsforskning, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø bokstavelig talt til bunns i problemene: Har ...
... Universitetet i Tromsø), Øystein Jansen (amanuensis ved Bergen museum) og Halfdan Carstens (redaktør i GEO), som også hadde ideen til ...
... og til sammen 18.000 målinger fra universitetene i Bergen, Oslo, Aarhus og Wales. Tyngdedata brukes også i framstilling av ...
... van Zuilen ved Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen. Etter planen blir flere post-doc-medarbeidere og PhD-studenter også ...
... nylig etablerte Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen med på prosjektet, men vi ønsker samarbeid og kontakter med både ...
... til dagleg førsteamanuensis i geologi ved Universitetet i Bergen. I tillegg har Helge Henriksen, førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn ...
... 12 stillinger til de tre norske universitetene (Oslo, Bergen, Trondheim) i 1972 for å styrke undervisning og forskning i forbindelse ...
... Universitetet i Tromsø), Øystein Jansen (amanuensis ved Bergen museum) og Halfdan Carstens (redaktør i GEO), som også hadde ideen til ...
... i USA, samt Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen. ICDP finansieres av deltagerlandene Canada, Finland, Japan, Kina, ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.