3 resultater
... Derron, Marc H. 0800-3416 Skredkartlegging i Bergen 2006.095 Bergen kommune skal utføre en ROS-analyse der skredfarevurdering av bebygde og ...
... 2005 og 2006 en innsamling av nedbørsprøver i og utenfor Bergen for å undersøke tilførselen av PCB til området via nedbør. Det er ... i bl.a. marine sedimenter, byjord og sandfangsmaterialer i Bergen by, og NGU gjennomfører en rekke undersøkelser for å finne mulige ...
... Naval Academy before taking degrees from the University of Bergen in 1982 and 1985. In 1991, after a post-doctoral position at Oxford, ... then, he has also held appointments at the University of Bergen, the Norwegian University of Science and Technology, the University of ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.