5 resultater
... 2002.102 Det er tatt kjerneprøver fra 46 bygg i Bergen, oppført eller rehabilitert i perioden 1951 til 1973. I 39 av prøvene ... (PCB) bestemt. 30 prosent av de undersøkte byggene i Bergen har PCB-forurensede yttervegger. Dette står i konstrast til en lignende ...
... planlegger en undersjøisk tunnel under Nordås-strømmen i Bergen i forbindelse med bygging av Ringveg Vest. Som en del av ...
... publisert av NGU i samarbeid med Universitetet i Bergen. Bh 1, Folvåg er boret gjennom en markert sprekkesone (lineament). ...
... funnet PCB i ytterveggene. I en tilsvarende undfersøkelse i Bergen, der samme metodikk har vært brukt, er det påvist PCB i ytterveggene ...
... and Norsk Hydro ASA, incooperation with the University of Bergen and Sogn og Fjordane College, havecarried out a project with the aim to ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.