10 resultater
... i Bergens indre byområde er: - Forbrenning av kull i Bergen gassverk og boligoppvarming (arsen, kadmium, bly, sink, PAH) - ... - Tilkjørt sand Det anbefales at jordundersøkelsen i Bergen fører til følgende tiltak: - Data fra undersøkelsen legges til grunn ...
... ; Barnepark ; Helserisikovurdering ; Lekeplass ; PAH ; Bergen kommmune Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens institutt for ... og lekeplasser på Nordnes, Jekteviken og Dokkenområdet i Bergen. Resultatene er brukt i en helserisikovurdering. Det øverste jordlaget ...
... 0800-3416 99.058 Frie emneord: Arsen ; Barnehage ; Bergen kommune ; Trykkimpregnert trevirke ; Risikovurdering Arseninnholdet og barnehagejorden i de 85 barnehagene i Bergen som ble kartlagt og rapportert i mars 1999, er tre ganger høyere enn i ...
... are found in various geologicl sub-provinces from the Bergen region in the south to the Kristiansund region in the north. The ...
... 0800-3416 99.062 Frie emneord: PCB ; Hellen skole ; Bergen kommune Prøver av overflatejord 0-2 cm dyp er samlet inn fra 21 steder ... mg PCB/kg jord tørrstoff. Frie emneord: PCB ;Hellen skole ;Bergen kommune Undersøkelse av polyklorerte bifenyler (PCB) i jorden i ...
... hovedfagsoppgave ved Geologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Formålet med målingene var å kartlegge mektighet og sammensetning av ...
... I samarbeid med Geologisk institutt ved Universitetet i Bergen har NGU uført geofysiske målinger over deponier lokalisert i området ...
... utførte NGU, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen, i samarbeid med andre institusjoner, fem maringeologiske ...
... barneparker, barneskoler, lekeplasser og balløkker i Bergen og Laksevågs sentrale deler, foreslås det at jorden på disse stedene ...
... 0800-3416 99.049 Frie emneord: PCB ; Skjold skole ; Bergen kommune Prøver av overflatejord 0-2 cm dyp er samlet inn fra 23 steder ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.