3 resultater
Henriksen, Helge 0800-3416 92.139 Kommunene Bergen, Os og Samnanger er B-kommuner i GiN-prosjektet. Ingen av kommunene har ... må det utføres nærmere undersøkelser. Grunnvann i Bergen, Os og Samnanger kommuner ...
... 92.282 Norges geologiske undersøkelse, Universitetet i Bergen, Geologisk institutt, Avd.B og Forschungszentrum TerraMare gjennomførte ...
... er et samarbeidsprosjekt mellom NGU og IBM Scientific Centre Bergen. Rapporten gjør rede for numerisk modellering, "recharge" modellering ... cooperative project between NGU and IBM Scientific Centre Bergen to produce a 2 1/2-dimensional groundwater flow model of the Trandum ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.