6 resultater
Fossen, H. Ragnhildstveit, J. Bergen. Berggrunnskart; Bergen; 11151; 1:50 000; Plottekart; ...
Fossen, H. Thon, A. Bergen. Berggrunnskart; Bergen; 11151; 1:50 000; sort/hvitt; ...
Jæger, Ø. Bergen. Sand- og grusressurskart.; Bergen; 11151; 1:50 000; trykt i sort/hvitt; ...
... kommune. Det er ingen registrerte sand-/grusforekomster i Bergen kommune, mens Fusa kommune har underskudd på sand og grus. I kommunene ... underskudd på kvalitetsmasser. Grus- og Pukkregisteret i Bergen, Fusa, Kvam, Samnanger og Os kommuner, Hordaland. ...
... Rundemanen Formation: a basement - cover relationship in the Bergen Arcs, West Norway. H. Fossen Page(s): 67-86 Download  16,0 ...
... områdene. Pukkproduksjonen er størst i kommunene Lindås, Bergen og Askøy. Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Hordaland fylke ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.