10 resultater
Prosessert asbest (knust og filtrert) har en pris pr tonn på mellom 200 og 300 US$ noe som vil si 1,20 - 1,80 NOK per kilo. Etter forbud mot asbest i byggematerialer på 1980-tallet gikk pris og produksjon kraftig ned. ... mineraler hjemme. Det finns forskjellige typer asbest (asbest betyr egentlig bare "fiber"): serpentine asbest (chrysotil) og ...
... Maarten Broekmans, NGU. Jeg mistenker at jeg har funnet asbest i en stein. Har asbest noen verdi? Og hva slags priser er det i tilfelle snakk om? Har ...
... at det finnes milleritt, kobberkis og kromitt i tillegg til asbest. Det ble dess- uten funnet en indikasjon på at Pt kunne være til ... utsatt for utvitring av de Ni- og Cu-førende sulfidfasene. Asbest er for det meste utviklet som "massfiber" og er kortfibrig i mange av ...
... var riktignok annerledes den gangen - da var nemlig asbest det mest verdifulle mineralet i slike bergarter. Likevel har de rene ...
... påvist noen nevneverdig mengde av serpentin eller andre asbest- lignende mineraler. Talkinnholdet i bergarten varierer fra 58 % til 77 ...
... (dolomittmarmor), olivin, serpentin, kleberstein, talk, asbest, kalk- stein, kvartsitt, kvarts, grafitt, skifer, uran. Deretter trekkes ...
... inneholde mer eller mindre radioaktive mineraler eller asbest. Dette blir i økende grad undersøkt, og det er ikke kjent noen norske ...
... mindre, kan det også slås fast at PCB, plantevernmidler og asbest forekommer i liten grad i ballastmassene. PAH-kongeneren benzo(a)pyren ...
... prøver av talk/kleberbergarten er testet på fiber (asbest). Kleberen har et fiberinnhold langt under grenseverdiene som er satt. ...
... er Rendalsvik. Olivin-serpentin-kleberstein-talk-asbest: Enkelte forekomster er befart, og flere vil bli befart. Skifer: Det ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.