Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

132 resultater
Planleggere har behov for geologisk informasjon til å løse oppgaver innen kommunale planprosesser, basert på gitte plannivå og regelverk, som i siste instans har sin legitimitet i plan- og bygningsloven (PBL).
Geologisk informasjon er nødvendig for å forvalte grus- og pukkressursene på en fremtidsrettet måte.
Målet har vært å legge til rette det geologiske datagrunnlaget for bruk i arealplanleggingen i kommunen, og arbeidet har vært organisert i form av et prosjekt der representanter fra kommunen, fylkeskommunen og NGU har deltatt. Kommunens forekomster av mineralressurser er forsøkt klassifisert etter betydning som økonomisk ressurs, og tilpasset aktuelle arealkategorier i plan- og bygningsloven.
... et supplement til det eksis- terende tilbudet. Geologi i arealplanlegging og ressursforvaltning. Dovre kommune 1995 ...
... på denne Bruk av mineralressursdata i Ballangen kommunes arealplanlegging. ...
Målet har vært å legge til rette det geologiske datagrunnlaget for bruk i arealplanleggingen i kommunen, og arbeidet har vært organisert i form av et prosjekt der representanter fra kommunen, fylkeskommunen og NGU har deltatt. Kommunens forekomster av mineralressurser er forsøkt klassifisert etter betydning som økonomisk ressurs.
... mot sur nedbør enn resten av kommunen. Geologi i arealplanlegging og ressursforvaltning, Røros kommune. ...
... kravene f Bruk av mineralressursdata i Vefsn kommunes arealplanlegging. ...
Målet har vært å legge til rette det geologiske datagrunnlaget for bruk i arealplanleggningen i kommunen, og arbeidet har vært organisert i form av et prosjekt der representanter fra kommunen, fylkeskommunen og NGU har deltatt. Kommunens forekomster av mineralressurser er forsøkt klassifisert etter betydning som økonomisk ressurs, og tilpasset aktuelle arealkategorier i plan- og bygningsloven. I Saltdal kommune er det 21 registrerte forekomster av industrimineraler i NGUs datase.
... vurdert ut fra viktighet. Nye kart med grus og pukk for arealplanlegging Nye kart med grus og pukk for arealplanlegging ...
Tom Heldal og Gaute Moe Fløan studerer grå, firkantende berg av granitt.
... mangfold og hvordan det skal håndteres i forbindelse med arealplanlegging og konsekvensutredning (PDF). Hva er geologisk ... Se videoer om "Geologisk mangfold i konsekvensutredning og arealplanlegging" ...
... og enkelte bergarter i kommunen er beskrevet. Geologi i arealplanlegging og ressursforvaltning, Gausdal kommune, Oppland fylke ...
... og Pukkdatabasen i Rennbu kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging. ...
... og Pukkdatabasen i Åfjord kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging. ...
... og pukkdatabasen i Voss kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging. ...
I eit treårig samarbeidsprosjekt med Hordaland fylkeskommune (2003-2005) fornyar NGU Grus- og pukkdatabasen for kvar enkelt kommune i fylket. For å møte behovet for grunnlagsdata til planlegging og forvaltning, blir dei samtidig klassifiserte etter kor viktig det er som framtidige forsyningskjelder til byggetekniske føremål.
I eit treårig samarbeidsprosjekt med Hordaland fylkeskommune (2003-2005) fornyar NGU Grus- og pukkdatabasen for kvar enkelt kommune i fylket. For å møte behovet for grunnlagsdata til planlegging og forvaltning, blir dei samtidig klassifiserte etter kor viktig det er som framtidige forsyningskjelder til byggetekniske føremål.
I et treårig samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskommune er NGU i gang med en kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabaseni fylket. For å imøtekomme behovet hos planleggerne for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomstene samtidig klassifisert etter hvor viktige de er som framtidige ressurser for byggetekniske formål. I Oppdal kommune er det registrert 40 sand- og grusforekomster, ett pukkverk og tre mulige uttaksområder for pukk.
... og Pukkdatabasen i Hemne kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging. ...
I et treårig samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskommune er NGU i gang med en kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme behovet hos planleggerne for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomstene samtidig klassifisert etter hvor viktige de er som framtidige ressurser for byggetekniske formål.
... Pukkdatabasen i Snillfjord kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging. ...
... på Romerike. Geologiske temakart for bruk i kommunal arealplanlegging. Ullensaker kommune. ...
... og grus i kommunen. Sand og grus. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging i Nord-Fron kommune ...
... av Grus- og Pukkdatabasen i Agdenes kommune. Grunnlag for arealplanlegging. ...
I et treårig samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskommune er NGU i gang med en kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme behovet hos planleggerne for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomstene samtidig klassifisert etter hvor viktige de er som framtidige ressurser for byggetekniske formål.
NGU har i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommunestartet et prosjekt med kommunevis ajourføring av Grus-og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme et økende behov for grunnlagsdata innen planlegging og forvaltning, er det samtidig foretatt en klassifisering av hvor viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene lagt til rette for bruk i kommuneplanens arealdel.
... Sand. grus og pukk i Skaun kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning. ...
... Sand, grus og pukk i Malvik kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning. ...
... Sand. grus og pukk i Klæbu kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning. ...
... og Pukkdatabasen i Meldal kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning. ...
... Sand, grus og pukk i Melhus kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning. ...
... grus og pukk i Trondheim kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning ...
NGU har i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune startet et prosjekt med kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme et økende behov for grunnlagsdata innen planlegging og forvaltning, er det samtidig foretatt en klassifisering av hvor viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene lagt til rette for bruk i kommuneplanens arealdel.
... og Pukkdatabasen i Midtre Gauldal kommune. Grunnlagsdata for arealplanlegging og forvaltning ...
... kart. Sand, grus og pukk i Narvik kommune. Grunnlag for arealplanlegging og ressursforvaltning. ...
... i Rissa, Bjugn og Ørland kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging. ...
... tematiske kart. Sand, grus og pukk i Vefsn. Grunnlag for arealplanlegging og ressursforvaltning i kommunen ...
... Sand, grus og pukk i Gjøvik kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning ...
... og Pukkdatabasen i Orkdal kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning. ...
... grus og pukk i Rana kommune. Data lagt til rette for bruk i arealplanlegging og ressursforvaltning. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.