Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

123 resultater
Planleggere har behov for geologisk informasjon til å løse oppgaver innen kommunale planprosesser, basert på gitte plannivå og regelverk, som i siste instans har sin legitimitet i plan- og bygningsloven (PBL).
Geologisk informasjon er nødvendig for å forvalte grus- og pukkressursene på en fremtidsrettet måte.
... et supplement til det eksis- terende tilbudet. Geologi i arealplanlegging og ressursforvaltning. Dovre kommune 1995 ...
Målet har vært å legge til rette det geologiske datagrunnlaget for bruk i arealplanleggingen i kommunen, og arbeidet har vært organisert i form av et prosjekt der representanter fra kommunen, fylkeskommunen og NGU har deltatt. Kommunens forekomster av mineralressurser er forsøkt klassifisert etter betydning som økonomisk ressurs, og tilpasset aktuelle arealkategorier i plan- og bygningsloven.
... på denne Bruk av mineralressursdata i Ballangen kommunes arealplanlegging. ...
... mot sur nedbør enn resten av kommunen. Geologi i arealplanlegging og ressursforvaltning, Røros kommune. ...
Målet har vært å legge til rette det geologiske datagrunnlaget for bruk i arealplanleggingen i kommunen, og arbeidet har vært organisert i form av et prosjekt der representanter fra kommunen, fylkeskommunen og NGU har deltatt. Kommunens forekomster av mineralressurser er forsøkt klassifisert etter betydning som økonomisk ressurs.
... kravene f Bruk av mineralressursdata i Vefsn kommunes arealplanlegging. ...
Målet har vært å legge til rette det geologiske datagrunnlaget for bruk i arealplanleggningen i kommunen, og arbeidet har vært organisert i form av et prosjekt der representanter fra kommunen, fylkeskommunen og NGU har deltatt. Kommunens forekomster av mineralressurser er forsøkt klassifisert etter betydning som økonomisk ressurs, og tilpasset aktuelle arealkategorier i plan- og bygningsloven. I Saltdal kommune er det 21 registrerte forekomster av industrimineraler i NGUs datase.
... vurdert ut fra viktighet. Nye kart med grus og pukk for arealplanlegging Nye kart med grus og pukk for arealplanlegging ...
... og enkelte bergarter i kommunen er beskrevet. Geologi i arealplanlegging og ressursforvaltning, Gausdal kommune, Oppland fylke ...
... og Pukkdatabasen i Rennbu kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging. ...
... og Pukkdatabasen i Åfjord kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging. ...
... og pukkdatabasen i Voss kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging. ...
I eit treårig samarbeidsprosjekt med Hordaland fylkeskommune (2003-2005) fornyar NGU Grus- og pukkdatabasen for kvar enkelt kommune i fylket. For å møte behovet for grunnlagsdata til planlegging og forvaltning, blir dei samtidig klassifiserte etter kor viktig det er som framtidige forsyningskjelder til byggetekniske føremål.
I eit treårig samarbeidsprosjekt med Hordaland fylkeskommune (2003-2005) fornyar NGU Grus- og pukkdatabasen for kvar enkelt kommune i fylket. For å møte behovet for grunnlagsdata til planlegging og forvaltning, blir dei samtidig klassifiserte etter kor viktig det er som framtidige forsyningskjelder til byggetekniske føremål.
I et treårig samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskommune er NGU i gang med en kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme behovet hos planleggerne for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomstene samtidig klassifisert etter hvor viktige de er som framtidige ressurser for byggetekniske formål.
I et treårig samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskommune er NGU i gang med en kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabaseni fylket. For å imøtekomme behovet hos planleggerne for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomstene samtidig klassifisert etter hvor viktige de er som framtidige ressurser for byggetekniske formål. I Oppdal kommune er det registrert 40 sand- og grusforekomster, ett pukkverk og tre mulige uttaksområder for pukk.
... og Pukkdatabasen i Hemne kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging. ...
... Pukkdatabasen i Snillfjord kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging. ...
I et treårig samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskommune er NGU i gang med en kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme behovet hos planleggerne for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomstene samtidig klassifisert etter hvor viktige de er som framtidige ressurser for byggetekniske formål.
... og grus i kommunen. Sand og grus. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging i Nord-Fron kommune ...
... på Romerike. Geologiske temakart for bruk i kommunal arealplanlegging. Ullensaker kommune. ...
... av Grus- og Pukkdatabasen i Agdenes kommune. Grunnlag for arealplanlegging. ...
... Sand, grus og pukk i Melhus kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning. ...
NGU har i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommunestartet et prosjekt med kommunevis ajourføring av Grus-og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme et økende behov for grunnlagsdata innen planlegging og forvaltning, er det samtidig foretatt en klassifisering av hvor viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene lagt til rette for bruk i kommuneplanens arealdel.
... Sand. grus og pukk i Skaun kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning. ...
... Sand, grus og pukk i Malvik kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning. ...
... Sand. grus og pukk i Klæbu kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning. ...
... og Pukkdatabasen i Meldal kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning. ...
... grus og pukk i Trondheim kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning ...
... kart. Sand, grus og pukk i Narvik kommune. Grunnlag for arealplanlegging og ressursforvaltning. ...
... og Pukkdatabasen i Midtre Gauldal kommune. Grunnlagsdata for arealplanlegging og forvaltning ...
NGU har i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune startet et prosjekt med kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme et økende behov for grunnlagsdata innen planlegging og forvaltning, er det samtidig foretatt en klassifisering av hvor viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene lagt til rette for bruk i kommuneplanens arealdel.
... tematiske kart. Sand, grus og pukk i Vefsn. Grunnlag for arealplanlegging og ressursforvaltning i kommunen ...
... Sand, grus og pukk i Gjøvik kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning ...
... og Pukkdatabasen i Orkdal kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning. ...
... i Rissa, Bjugn og Ørland kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging. ...
... og Pukkdatabasen i Røros kommune med data tilrettelagt for arealplanlegging og ressursforvaltning ...
... grus og pukk i Rana kommune. Data lagt til rette for bruk i arealplanlegging og ressursforvaltning. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.