4 resultater
... for anortitt eller kalsium-rik plagioklas. Store massiver av anortositt med diameter på flere titalls kilometer finnes blant annet i ...
... malmene ilmenitt og rutil, natursteinene larvikitt og anortositt med fargespill, samt pukk til veg og betongformål av meget god kvalitet, blant annet devonske sandsteiner, gneiser og hvit anortositt til pukk. Dette er ressurser som ikke er lett tilgjengelige ...
... elektriske ledninger. I Norge har vi store områder med anortositt som vil kunne egne seg til produksjon av aluminium. Disse ligger i ... i den indre delen av Sognefjorden (se industrimineraler). Anortositt har i mange tiår vært sett på som mulig råstoff for ...
Bjerkreim-Sokndal-intrusjonen er den største lagdelte intrusjonen i Nord-Europa og utgjør en viktig framtidig ressurs for en kombinert gruvedrift på apatitt, ilmenitt og vanadium-rik magnetitt.
Fant ingen ansatte som matchet søket.