4 resultater
... Polymers prosess for å fremstille aluminiumskjemikalier fra anortositt. Spesielt er det lagt vekt på å vurdere det som råstoff for ... tilslag i betong og som filler. Aluminium og kalsium i anortositt mineralet går i løsning etter syrebehandling. Residuumet består ...
... fra 1915 og fram til våre dager har de reneste partiene med anortositt her vært vurdert som aluminiums-råstoff. Detaljerte undersøkelser ... tilrår sterkt at grensa blir justert i dette området. Anortositt-ressurser i Indre Sogn og Voss ...
... av dalen. For- målet har vært å lokalisere uomvandlet anortositt som råstoff for nye industri- prosesser som er utviklet av de ...
... anorthosittiske bergarter for påvisning av forekomster av anortositt som kan egne seg som råstoff for Al-produksjon. I rapporten er ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.