6 resultater
... fra 1915 og fram til våre dager har de reneste partiene med anortositt her vært vurdert som aluminiums-råstoff. Detaljerte undersøkelser ... tilrår sterkt at grensa blir justert i dette området. Anortositt-ressurser i Indre Sogn og Voss ...
... dette anortosittområdet er lite egnet til blokkuttak. Anortositt som naturstein ved Fyrde gård i Voss kommune ...
... har NGU utført geologisk kartlegging og prøvetaking av anortositt i Mjølfjell-området. Formålet med undersøkelsen var å påvise anortositt med riktig kvalitet nær eksisterende veg. Et avgrenset felt inne i ...
... og Regionrådet for Nordhordaland og Gulen, ble en hvit anortositt på Holsenøy undersøkt og prøvetatt med tanke på naturstein. ...
... Titanrike basiske bergarter assosiert med Bergensbuenes anortositt-kompleks (ca. 1000 millioner år gammelt) har i de nordlige deler av ...
... anorthosittiske bergarter for påvisning av forekomster av anortositt som kan egne seg som råstoff for Al-produksjon. I rapporten er ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.