2 resultater
Anortositt bygger opp de lyse høylandsområdene og er en av de to viktigste ... og undersøker mineralene som bergartene er bygget opp av. Anortositt består i hovedsak av lys, kalsiumrik plagioklas. Samtidig ... ESA har nylig saumfart Flakstad i Lofoten på jakt etter anortositt. Astronaut Matthias Maurer er i Lofoten for å lære om bergarter ...
... sand, grus og pukk. De viktigste bergartene er: gneis, anortositt, mylonitt, gabbro, samt spesielle sandsteiner og eklogitt til pukk. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.