3 resultater
... steintyper (granitt, gneis, kvartsitt, gabbro, larvikitt og anortositt) og myke steintyper (kalkstein, marmor, kleberstein, serpentinitt og ...
... kalkstein Raudfjellet (magnesitt) Feltspat, anortositt og nefelinsyenitt:  Sogn (anortositt)  Stjernøy (nefelinsyenitt) Grafitt:   ...
... malmene ilmenitt og rutil, natursteinene larvikitt og anortositt med fargespill, samt pukk til veg og betongformål av meget god kvalitet, blant annet devonske sandsteiner, gneiser og hvit anortositt. Dette er ressurser som ikke er lett tilgjengelige ellers i Europa. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.