3 resultater
... fra 1915 og fram til våre dager har de reneste partiene med anortositt her vært vurdert som aluminiums-råstoff. Detaljerte undersøkelser ... tilrår sterkt at grensa blir justert i dette området. Anortositt-ressurser i Indre Sogn og Voss ...
... Disse to områdene domineres av grovkornet primær anortositt som er brunlilla på farge. Det siste området, Ostervikknuten, ... da det inneholder større mengder av omvandlet/hvit anortositt. I områdene Røyrfeddalen og Immersteinfjellet er det boret, ... fra Immersteinfjellet viser egenskaper tilsvarende primær anortositt i steinbruddet, og kan følgelig anvendes som tilslag i asfaltdekker ...
... "Egersundfeltet", som hovedsakelig består av bergartene anortositt, noritt, jotunitt og mangeritt. Bergartene har en alder på ca. 920 ... og ilmenit/magnetitt/apatitt i flere av bergartene, 2) anortositt som pukk, naturstein og industrimineral, 3) hvit (omdannet) ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.