49 resultater
... ble kalt for "Labradorsten", men som vi i dag betegner "Anortositt". Geologen Carl Fredrik Kolderup satte ord på landskapets ... fra steinbruddet ved Sirevåg Grense mellom anortositt med og uten fargespill Stor labradorittkrystall med ...
... Denne rapporten er en status- rapport for kartleggingen av anortositt i kystsonen og en ressursvurdering av bergartens pukkpotensiale. En kan skille mellom to varianter av anortositt; primær fiolettbrun anortositt og omdannet hvit anortositt. ...
... har vært å kartlegge forekomsten av omdannet hvit anortositt som del av den regionale ressurskartleggingen innenfor anrotosittene i Rogaland Anortosittprovins. Omdannet anortositt er velegnet for pukk på grunn av sine fremragende tekniske ...
... Polymers prosess for å fremstille aluminiumskjemikalier fra anortositt. Spesielt er det lagt vekt på å vurdere det som råstoff for ... tilslag i betong og som filler. Aluminium og kalsium i anortositt mineralet går i løsning etter syrebehandling. Residuumet består ...
... Et av de mest interessante områdene med labradoriserende anortositt ligger ved Nedre Furevatnet nord for Hellvik. Det er her et ... med overføring til økonomiske kart. Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland ...
... fra 1915 og fram til våre dager har de reneste partiene med anortositt her vært vurdert som aluminiums-råstoff. Detaljerte undersøkelser ... tilrår sterkt at grensa blir justert i dette området. Anortositt-ressurser i Indre Sogn og Voss ...
... Egersund og Ogna opptrer partier med en spesiell variant av anortositt med sterkt, blått fargespill i feltspatkrystallene. Denne typen har ... avsluttes tidligst 2003. Natursteinsundersøkelser i anortositt mellom Egersund og Ogna: status 2001 ...
... I området mellom Egersund og Ogna opptrer partier av anortositt hvor feltspatkrystallene har en bestemt sammensetning som gjør at ... på naturstein. Natursteinsundersøkelser i Egersund-Ogna anortositt-kompleks: Status våren 2003 ...
... dette anortosittområdet er lite egnet til blokkuttak. Anortositt som naturstein ved Fyrde gård i Voss kommune ...
Det er ekslusive anortositt-typer med navnene "labrador antique" og "blue antique" som vurderes ... i deler av Eigersund og Hå kommuner sør i Rogaland. Anortositt har et spesielt fargespill i blått, grønt og gult, og benyttes i ... fasadestein, gulvfliser og kjøkkenbenker. På markedet er anortositt ettertraktet, og kan omsettes for opp mot opp mot 20.000 kroner ...
Anortositt bygger opp de lyse høylandsområdene og er en av de to viktigste ... og undersøker mineralene som bergartene er bygget opp av. Anortositt består i hovedsak av lys, kalsiumrik plagioklas. Samtidig ... ESA har nylig saumfart Flakstad i Lofoten på jakt etter anortositt. Astronaut Matthias Maurer er i Lofoten for å lære om bergarter ...
... steintyper (granitt, gneis, kvartsitt, gabbro, larvikitt og anortositt) og myke steintyper (kalkstein, marmor, kleberstein, serpentinitt og ...
... på anortosittenes farge. Den vestlige delen består av lys anortositt, som har endel mindre partier med mørkere anortositter. Den østlige delen av feltet er en rød-rosa anortositt. Grensen mellom den lyse og rød-rosa tolkes som tilnærmet ...
... Spesielt ble arbeidet konsentrert om forekomster av anortositt med fargespill (labradorisering). Rapporten konkluderer med at det ... interesse. I prioritert rekkefølge er dette: 1) Brunrød anortositt med fargespill i Egersund-Ogna massivet (Hellvikområdet), 2) ...
... men et merkenavn på et produkt som drives på bergarten anortositt. Anortositt kan i enkelte soner ha helt hvit farge, og produktet blandes derfor ...
... Disse to områdene domineres av grovkornet primær anortositt som er brunlilla på farge. Det siste området, Ostervikknuten, ... da det inneholder større mengder av omvandlet/hvit anortositt. I områdene Røyrfeddalen og Immersteinfjellet er det boret, ... fra Immersteinfjellet viser egenskaper tilsvarende primær anortositt i steinbruddet, og kan følgelig anvendes som tilslag i asfaltdekker ...
... "Egersundsfeltet", som hovedsakelig består av bergartene anortositt, noritt, jotunitt og mangeritt. Bergartene har en alder på ca. ... har gitt opphav til forekomster av omdannet anortositt, blant annet en forekomstene det drives på i Rekefjord. Under ... naturstein er det fattet interesse i områdets mangeritt, anortositt uten fargespill som blokk, samt anortositt til andre formål slik ...
... kalkstein Raudfjellet (magnesitt) Feltspat, anortositt og nefelinsyenitt:  Sogn (anortositt)  Stjernøy (nefelinsyenitt) Grafitt:   ...
... slegge i gneisen og forteller hvordan BERGART: Vakker anortositt på stranda langs Hinnøya. Bergarten kan blant annet brukes som ...
... antyder, kjent for sine store forekomster av bergarten anortositt. Området er lite overdekket med løsmasser, slik at berggrunnen er ...
... "Egersundfeltet", som hovedsakelig består av bergartene anortositt, noritt, jotunitt og mangeritt. Bergartene har en alder på ca. 920 ... og ilmenit/magnetitt/apatitt i flere av bergartene, 2) anortositt som pukk, naturstein og industrimineral, 3) hvit (omdannet) ...
... har NGU utført geologisk kartlegging og prøvetaking av anortositt i Mjølfjell-området. Formålet med undersøkelsen var å påvise anortositt med riktig kvalitet nær eksisterende veg. Et avgrenset felt inne i ...
... for anortitt eller kalsium-rik plagioklas. Store massiver av anortositt med diameter på flere titalls kilometer finnes blant annet i ...
... og Regionrådet for Nordhordaland og Gulen, ble en hvit anortositt på Holsenøy undersøkt og prøvetatt med tanke på naturstein. ...
... malmene ilmenitt og rutil, natursteinene larvikitt og anortositt med fargespill, samt devonske sandsteiner og hvit anortositt til pukk. - Dette er ressurser som ikke er lett tilgjengelige ...
... malmene ilmenitt og rutil, natursteinene larvikitt og anortositt med fargespill, samt pukk til veg og betongformål av meget god kvalitet, blant annet devonske sandsteiner, gneiser og hvit anortositt til pukk. Dette er ressurser som ikke er lett tilgjengelige ...
... malmene ilmenitt og rutil, natursteinene larvikitt og anortositt med fargespill, samt pukk til veg og betongformål av meget god ... blant annet fra devonske sandsteiner, gneiser og hvit anortositt. Dette er ressurser som ikke er lett tilgjengelige ellers i ...
... malmene ilmenitt og rutil, natursteinene larvikitt og anortositt med fargespill, samt pukk til veg og betongformål av meget god kvalitet, blant annet devonske sandsteiner, gneiser og hvit anortositt. Dette er ressurser som ikke er lett tilgjengelige ellers i Europa. ...
... malmene jern, ilmenitt og rutil, natursteinene larvikitt og anortositt med fargespill, samt devonske sandsteiner og hvit anortositt til pukk. - Dette er ressurser som ikke er lett tilgjengelige ...
... malmene jern, ilmenitt og rutil, natursteinene larvikitt og anortositt med fargespill, samt kvarts, devonske sandsteiner og hvit anortositt til pukk. - Dette er ressurser som ikke er lett tilgjengelige ...
... elektriske ledninger. I Norge har vi store områder med anortositt som vil kunne egne seg til produksjon av aluminium. Disse ligger i ... i den indre delen av Sognefjorden (se industrimineraler). Anortositt har i mange tiår vært sett på som mulig råstoff for ...
... og avrundede knauser som består av den sjeldne bergarten anortositt. Den tredje er Trollfjell UNESCO Global Geopark, som ble ...
... Terje Kjølle, Idunn 00-3416 Kartlegging av anortositt for Granit-1893 2002.109 Rapporten omhandler detaljert ... av Ulvhusområdet, et område med labradoriserende anortositt ca. 3 km nord for Hellevik i Hå kommune. Kartleggingen ble foretatt ...
... er ca. 930 millioner år gammel og omfatter flere anortositt-massiver, den lagdelte Bjerkreim-Sokndal Intrusjonen og sene ... Denne ligger i en uregelmessig traustruktur over både anortositt-massivene og gneisene i den nordøstlige del av provinsen. Over ...
... og Ogna, hvor det opptrer partier med en spesiell variant av anortositt med sterkt, blått fargespill i feltspatkrystallene. Kartleggingen i ... berggrunnskart over Egersundfeltet og ressurskartlegging av anortositt for pukk i samme felt. Begge vil samtidig bli publisert i en ...
... de topografiske forholdene for drift ligger godt til rette. Anortositt ved Ytra Straumfjord, Eidsfjorden i Hadsel: Bergarten er meget pen ... ligger forholdene meget godt til rette for uttak. Anortositt på Lofotodden i Moskenes: Anortositten har uregelmessig i ...
... og grenseforholdene mellom attrakriv og ikke-attraktiv anortositt er svært kompli- serte. Det anbefales å innrette driften slik at ...
... Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen ...
Bjerkreim-Sokndal-intrusjonen er den største lagdelte intrusjonen i Nord-Europa og utgjør en viktig framtidig ressurs for en kombinert gruvedrift på apatitt, ilmenitt og vanadium-rik magnetitt.
... malmene ilmenitt og rutil, natursteinene larvikitt og anortositt med fargespill, samt pukk til veg og betongformål av meget god kvalitet, bl.a. devonske sandsteiner og hvit anortositt til pukk. Dette er ressurser som er etterspurt på ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.