12 resultater
Visste du at mange solkremer inneholder stein?
Mens du jobber, spiser og sover arbeider bergindustrien for fullt.
Visste du at du kan pynte deg med vismut...?
Kritthvite matvarer er oftest tilsatt steinpulveret titandioksid.
Kromitt finner du i skrunøkler.
Av og til har du mineralet talk i munnen.
Visste du at dette mineralet tenner på alle pluggar...?
Mineralet apatitt bygger opp skjelett og tanngard på menneske og dyr.

Avdeling for kartlegging og analyse omfatter tre seksjoner; laboratorier, fastfjellsgeologi og geofysikk. Avdelingen ledes av Jostein Mårdalen.

Avdeling for jordoverflate og havbunn består av tre seksjoner; maringeologi, kvartærgeologi, og geofarer og jordobservasjon. Avdelingen ledes av Kjersti Løvseth Ruud.

Avdeling for ressurser og miljø omfatter de to seksjonene mineralressurser, og byggeråstoffer og geokjemi. Avdelingen ledes av Henrik Schiellerup.

Avdeling for virksomhetstyring og IKT består av tre seksjoner; organisasjon og økonomi, kommunikasjon og formidling, og geomatikk og IT. Konstituert leder er Johannes de Beer.