4 resultater
Anvisning av borested for vannforsyning til kirkegård.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Det var ønsket vann til en bolig. Bergarten er Nordmarkitt, forholdsvis grovkornet. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket vann til husholdningsbruk. Bergart var Nordmarkitt. Boreplass er tatt ut.