13 resultater
Anvisning av boresteder for vannforsyning, 37 lokaliteter, Hordaland.
Anvisning av borested for vannforsyning til planlagt søppeldeponi.
Anvisning av borested for vannforsyning, tilsammen 27 steder i Bergensområdet.
Det er tatt ut borplass i båndede anorthosittbergarter for vannforsyning til enebolig. Forholdene synes relativt dårlige for vannboring.
På grunnlag av regional berggrunnsgeologisk kartlegging og tilgjengelig litteratur opp til 1977 blir det gitt en oversikt over berggrunnen i en del av indre Sogn.
Anvisning av boresteder for vannforsyning 38 steder på Vestlandet.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til planlagt boligfelt.
Anvisning av bosted for vannforsyning til boligkonsentrasjoner.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av boreplass til erstatning for gravd brønn som er forurenset av diesel.