9 resultater
Radiometriske Bilmålinger ble utført på 17 kartblad. Av disse er 8 kartblad ferdig målt. Det ble registrert ialt 46 anomalier, hvorav 8 så sterke at de er særskilt beskrevet. De fleste av disse ligger i pegmatitt. I en av disse peg- matitter, Einerkilen, har det vert forsøksdrift på uran. Det er kalkulert med at forekomsten inneholder 2,5 tonn uran.
Vannforsyning bolig, Søreide.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut, men boring ansees som risiko- betont.
Det var ønsket større vanntilførsel til 5 steder i kommunen. Det ble anbefalt å utbedre eksisterende anlegg og å grave nye brønner.
Vannforsyning 2 boliger, Fjell kommune.
Vannforsyning bolig, Sekkingstad.
Vannforsyning bolig Sellevoll, Alversund.
Vannforsyning bolig Sellevoll, Alversund.