19 resultater
Det er utført refleksjonsseismiske målinger og georadarmålinger ved utløpet av Altaelva i Finnmark. Formålet med undersøkelsen er å få innblikk i geometri (mektighet og form) for Altaelvas delta, som igjen inngår i et prosjekt som har som formål å konstruere en geologisk modell for nordnorske fjorddeltaer. Resultater fra de refleksjonsseismiske målingene indikerer et dyp til bunnen av deltaavsetningene på 80-125 m.
A dolerite dyke cutting very low-grade metasandstones of the Løkvikfjellet group near Hamningsberg, NE Varanger Peninsula, has yielded a U-Pb zircon age (upper intercept) of 554+20/-14 Ma; and a lower intercept of c.375 Ma. This dyke is one of several in this area that have previously given K-Ar dates of c.360 Ma.
I forbindelse med et samarbeidsprosjekt mellom Norges geologiske undersøkeslse (NGU) og Universitetet i Tromsø (UiT) er det utført sonderboringer ved utløpet av Altaelva i Finnmark. Prosjektet har som hovedformål å konstruere en geolog- isk modell for nordnorske fjorddeltaer. Plassereingen av boringene er delvis basert på tidligere utførte geofysiske målinger i området. Det ble utført til sammen 9 sonderboringer i en samlet lengde av ca.470 m. og det ble prøvetatt fra 5 av disse.
I samarbeid mellom NGU, Pechenganikel og Petersburg Geophysical Survey (PGE) ble det i august 1994 utført oppfølgende bakkegeofysikk over 4 utvalgte fly- magnetiske anomalier (anomaliene 1,2,3 og 4) i de sørlige deler av Pasvik (NGU Rapport 95.035). Det ble antatt at disse anomaliene hadde en rør-liknende årsak, og de ble valgt med bakgrunn i PGEs erfaring i leting etter diamantførende diatremer.
Groundwater transit times in a small coastal aquifer at Esebotn, Sogn og Fjordane, western NorwayHelge Henriksen, Noralf Rye, Oddmund SoldalPage(s): 5-17
The report summerizes activities within the project 6421.02 Mineral Resources of Finnmarl - Kola. The duration of the project was 1993 to 1996 and it was financed by the Ministry of Foreign Affairs, 4mill. NOK and by NGU, 1,5 mill NOK.
Rappoprten er et ledd i sluttrapporteringen av det 10-årige Finnmarksprogram- met ved NGU som pågikk i perioden 1982-1991. Sluttrapporten gir en oppsum- mering/sammenstilling av tidligere undersøkelser og undersøkelser utført i programperioden. Fylket har en rekke større og mindre "forekomster" av karbonatbergarter. Arbeidene har imidlertid vist at pr. i dag er potensialet av økonomisk utnytt- bare karbonatressurser meget begrenset.
In this report we present evidence for the occurrence of at least two generation of authigenic illite in diagenesis-grade Upper Riphean and Vendian shales of the Stangenes, Nyborg and Stappogiedde Formations, Varanger Peninsula, North Norway. Dating of illite subfractions by the Rb-Sr methods has yielded ages for redeposited clastic material and for the diagenetic events.
Middle and Late Pleistocene stratigraphy, chronology and glacial history in Finnmark, North Norway.Lars Olsen, Vagn Mejdahl, Synøve F.
189 samples collected from 21 Neoproterozoic sedimentary formations of the Varanger Peninsula, North Norway. The samples were analysed for major elements at the Institute of Precambrian Geology and Geochronology in St. Petersburg. Interpretation of basin development and its tectonic setting, and of the composition of the provenance area of clastic material were the main objectives of this work.
Field trip guidebook for the International Geological Correlation Program (IGCP) Project 336: Field conference and symposium on Layered Mafic Complexes and related ore deposits of Northern Fennoscandia: Finland, Norway and Russia August 18-31, 1996. Contains a comprehensive description of the general geology and magmatic evolution of the Seiland Igneous province in addition to a guide to 10 localities in the Hakkstabben area of Seiland.
Prosjektet var et samarbeids oppdrag mellom Kummeneje og NGU om grunnvanns- forsyning til Olderfjord og Smørfjord i Porsanger kommune. I Olderfjord er mulighetene for grunnvannsforsyning tilstede ved å anlegge en rørbrønn ved foten av en glasifluvial terrasse. I Smørfjord er forholdene mindre gode, men vannforsyningen kan løses ved overføringsledning fra Olderfjord eller ved fjellboringer.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.