Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

636 resultater
Anvisning av borested til hagevanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til to boliger.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til eiendom.
Grunnvannsforsyning til bolig. Gneisgranitt med endel amfibolittdrag. Boreplass er tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til hyttefelt.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til gartneri.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytter.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytter og bolig.
Anvisninger av borested for vannforsyning til boliger.
Det var ønsket vann til 6 husholdninger. Bergarten er gneis og anfibolitt. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket vann til 3 husholdninger. Bergarten forholdsvis massiv sliregneis. Boreplass ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til campingplass.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for hagevanning/vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til boliger.
Anvisning av borested for vannforsyning til hagevanning.
Omlegging av en fylkesvei resulterte i dårligere kapasitet/kvalitet i brønn.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til hyttefelt.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til Bergerudområdet.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk og bolig.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til gårdsbruk.
En rekke enkeltvannforsyninger vil kunne bli ødelagt ved forurensning fra en søppelplass i det tenkte området.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk, evt. også jordbruks- vanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til boliger og hytte.
Anbefaling av tiltak for utbedring av mislykket borebrønn. Hjelper ikke tiltakene, ble ny plan for ny boring anvist.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til flere boliger. Anbefalinger om utprøving av løsmassene langs Ela for rørbrønn evt. gravet brønn.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk. Anbefaling om sprengning i gammelt borehull.

Sider