64 resultater
Radiometriske bilmålinger er utført på 8 kartblad i Østfold (Akershus). Av disse er 3 kartblad ferdigmålt. Det ble registrert 56 anomalier på kartbladene av disse ligger 53 anomalier i Østfoldgranitten. De øvrige 3 anomalier ligger i gneiser. Det ble ikke registrert noen sterke anomalier på kartbladene. Østfoldgranitten viser en aktivitet på 100 - 300 1/s, gjennomgående 200 - 250 1/s.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til transformatorstasjon.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig og hytte.
Det var ønsket vann til husholdning og eventuelt til vanning av jorder. To boreplasser ble tatt ut. Bergart er grovkornet gneis.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til hyttefelt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Bergarten virket tett, og det var forurensninger i området. Boreplass ble tatt ut, men det ble anbefalt å få tilknytning til kommunalt vannverk.
Omlegging av en fylkesvei resulterte i dårligere kapasitet i en nedenfor- liggende brønn.
Det var ønsket vann til 2 bolighus. Boreplass i sliregneis ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til hagevanning/husholdning.
Anvisning av borested for vannforsyning til 8-10 hytter.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig. Gammel gravet brønn bør utprøves før boring.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Anvisning av boresteder for tillegg vannforsyning til Hølen.
Anvisning av borested for vannforsyning til planlagt bolig.
For jordbruksvanning anbefales gravd brønn. Boreplass ble tatt ut, men antas å gi for lite vann.
Anvisning av borested til hagevanning, tre boliger.
Anvisning av borested til hagevanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til to boliger.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til eiendom.
Grunnvannsforsyning til bolig. Gneisgranitt med endel amfibolittdrag. Boreplass er tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til hyttefelt.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til gartneri.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytter.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytter og bolig.
Anvisninger av borested for vannforsyning til boliger.

Sider