26 resultater
Brønnen på eiendommen til Haldor Lakselv var ødelagt av kloakktilsig. Sted for boring av ny brønn ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til villa.
Det var ønsket vann til en bolig. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var planlagt å bygge kontorbygg for ca. 700 personer. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til hyttefelt, Hallangspollen.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Det var ønsket vann til et hus. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Anvisning av borested i fjell for vannforsyning til gårdsbruk.
Det var ønsket vann til en hytte. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Anvisning av borested i fjell for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Anvisning av borested i fjell for vannforsyning til hytte.
Det var ønsket vann til et hønseri. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Hensikten med arbeidet var å undersøke eventuell sammenheng mellom radioaktive anomalier langs fjellranden og anomalier på bly funnet av blyprosjektet. Ca. 6 000 km er kjørt med seintillometer plassert i bil, og ialt 119 berg- artsprøver er innsamlet. Disse er bestemt på U og Th med gammaspektrometer. Bortsett fra noen prøver med alunskifer og en pegmatittprøve, har samtlige meget lave gehalter.
Anvisning av borested i fjell for vannforsyning til feriehjem.
Det var ønsket vann til et landsted. Sted for brønnboring ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en helårsbolig. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Anvisning av borested i fjell for vannforsyning til hyttefelt.
Anvisning av boresteder i fjell for vannforsyning til hyttefelt.
Anvisning av borested i fjell for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested i fjell for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til landsted.
Vannverket, som forsyner 3 families, får vann fra en borebrønn som gir for lite vann. Sted for ny brønnboring i fjell ble tatt ut.