10 resultater
Brev: 2394/70G Vannforsyning til to husholdninger er anbefaløt løst ved boring i fjell. Boreanvisning og boreplass er angitt,
En borebrønn på eiendommen hadde gitt godt vann, men var nå forurenset. Forslag til tiltak for å få bedre vannkvalitet blir gitt.
Det var ønsket grunnvann til et planlagt boligfelt. Aktuelle steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvann til en planlagt utbygging for ca. 200 - 300 leiligheter. Steder for prøveboring av brønner i fjell ble tatt ut.
Det var planlagt å bygge ut et boligfelt. Steder for brønnboringer i fjell ble tatt ut.
Vannverket forsynes fra en borebrønn, men de må ha mer vann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket å få vurdert muligheten for grunnvannsforsyning til et planlagt boligfelt. Råd om brønnboring i fjell ble gitt.
Det var planlagt å legge et behandlingshjem for krigsinvalide på eien- dommen. Råd om brønnboring i fjell blir gitt.
Det var ønsket tilleggsboringer til vannverket. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var planlagt et steinbrudd litt nord for vannbassenget til Vestre Frogner vannverk. Det var ønsket en vurdering av faren for at spregningene ville skade vannverkets demning.