2 resultater
Uttak av borplass i ordoviciske kalk - skifer - bergarter for vannfor- syning til enebolig og vanning av hage. Forholdene er relativt dårlige og en kan ikke regne med mye vann.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til diverse gårdsbruk og boliger.