14 resultater
Det var ønsket mer grunnvann til et internat. Sted for ny brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket med en planlagt bebyggelse på ca. 70 boligenheter. Steder for forsøksboring av brønner i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til gårdsbruket. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til et planlagt verkstedbygg. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvann for inntil 4 gårdsbruk. Sted for prøveboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vurdering av bakgrunnen for at en borebrønn gir mindre vann enn tidliger. En vurdering av sannsynlig årssakssammenheng blir gitt.
Det var ønsket grunnvann til en planlagt bebyggelse. Sted for prøveboring av brønn i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket mer grunnvann til 3 steder i kommunen. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvann til 2 bolighus. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
En brønn var påstått skadet av et veianlegg. Oppdraget gikk ut på å finne en ny brønnplass. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Vannverket forsynes fra to borebrønner i fjell. Det var ønsket å få noe mer vann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvann til hønseriet. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
En gammel borebrønn i fjell gir ikke vann mer. Det blir gitt en vurdering av mulig sammenheng med nærliggende kloakk- tunnel.
Det blir gitt en vurdering av muligheten for, og effekten av, å bygge opp en kunstig grunnvannsrygg mellom Gardermoen flyplass og hoveddelen av grunnvannsmagasinet på Øvre Romerike.