3 resultater
Anvisning av boreplass for grunnvannsforsyning til friluftsområde.
Rapporten, som er et diplomarbeid i malmgeologi ved NTH, beskriver forsøk på å finne geologiske årsaker til forskjeller i magnetisk anomalimønster over basaltene i Oslofeltet. Det er utført in situ susceptibilitetsmålinger og susceptibilitet og remanens er målt på retningsorienterte prøver.
Det var ønsket vann til en bolig. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.