2 resultater
De første geofysiske undersøkelser i feltet ble utført av GM i 1951 (Rapport nr. 87). Med utgangspunkt i en blottet kissone i fjæra 175 m sydvest for Dverberg kirke ble det utført el.magn. målinger 2 000 meter inn over øya i nordvestlig retning. Det ble påvist ledende soner over en strøklengde av 1 100 - 1 200 meter. De vestligste soner syntes mest lovende, og i 1952 ble det røsket og boret 2 hull på disse. Videre boringer i feltet ble utført tidlig i 1954.
Som en fortsettelse på den magnetiske kartlegging beskrevet i rapport 147 ble målingene fortsatt sydover mot Oddvær. Resultatene er gjengitt i et magnetisk kart som også omfatter målingene i rapport 147.