3 resultater
  Se opptak av hele NGU-dagen 2015 her
Astrid Lyså, forsker ved NGU, kåserer om historie og sitt feltarbeid på øya.