40 resultater
NGU har i dag 05.02.2015 lansert nye websider med ny struktur og innhold. 
På grunn av vedlikehold på serverne våre blir det full stopp på alle tjenester tirsdag 25. oktober fra klokken 17.00. Arbeidet kommer til å pågå til ca 22.00.
Feilen ble til slutt funnet og rettet. Vi beklager så mye for de problemer dette måtte ha medført.
www.ngu.no tas ned pga vedlikehold onsdag 28.mars 2018.
NGU har byttet ut publiseringsløsning. Noen gamle lenker vil derfor ikke fungere. Om du har en gammel lenke som  du ikke finner den nye siden til, så send oss en beskjed til web@ngu.no
NGU oppdaterer en av våre plattformer, og berørte tjenester vil være NGUs nedlastingsløsninger for geologiske data. Karttjenester (WMS) og applikasjoner (kartinnsyn) skal ikke bli berørt.
Grunnet serveroppgraderinger er NGUs nett-tjenester (web,epost,kart osv) utilgjengelig i tidsrommet 17-23 torsdag 21.04.2016.
lørdag og søndag (6-7/06/2020) stoppes følgende IT tjenester: -NGUs nettsted (www.ngu.no), -karttjenester (WMS) -nedlastingstjenester Ved spørsmål - kontakt wmsdrift@ngu.no
Grunnen behov for endringer i infrastrukturen for NGUs kart på internett til helga, blir WMS-tjenestene, nedlasting av datasett og kartapplikasjoner utilgjengelig i perioden fredag etter kl 16 og ut helga.
Vår husvert skal foreta større utskiftinger på det eletriske anlegget. Dette medfører at vi tar ned det meste av vår IT-infrastruktur fredag 14.desember kl 16. Enkelte tjenester slik som epost blir forsøkt opprettholdt i perioden.
NGU oppgraderer lagringsystemer fra kl 8 til ca 17 førstkommende lørdag 31.08. Berørte systemer er eksempelvis nedlastingsløsning og noen karttjenester samt innsyn i fagdatabaser.
Vi opplever for tiden problem med å produsere bestillinger og pre-produserte nedlastbare filer for grunnvannsborehull (Granada). Kommer tilbake med mer informasjon.
NGUs infrastruktur for kart på nett (med unntak av WMS-tjenestene) var utilgjengelig nå på morgenkvisten, men var operativ igjen fra kl 09:22 Hvis det fortsatt er noe som ikke virker, ber vi om at dette varsles til wmsdrift@ngu.no
NGU sliter med ustabile karttjenester i dag. Vi jobber med saken og ustabilitet vil trolig vedvare utover dagen
En av våre database-servere sliter litt (14:20) , så flere av våre WMS-tjenester får ikke levert ut data. Feil er funnet og rettet (14:38).
Grunnet nødvendig vedlikehold tas en enkelte tjenester ut av drift lørdag 20.3. Berørt av vedlikeholdsvinduet er blant annet nedlasting av geologiske data, både via ngu.no men også via geonorge.no
Lørdag 3.11. i tidsrommet 9-16 utføres oppdatering av NGUs forvaltningsdatabase.
Oppdatering av databasen og karttjenesten MarinBunnsedimenterWMS vil medføre at kartlaget «Bunnsedimenter (kornstørrelse) sokkelkart» (LAYER NAME=Kornstorrelse_Sokkel) vil bli fjernet fra tjenesten.
Karttjenesten NGU_EMODNET_Submarine_Slides skal fases ut da andre partnere i EMODNET-prosjektet har tatt over administrering av skreddata i Europa og tilbyr en oppdatert karttjeneste.
Oppgradering av Geoscience Portal med avhengigheter ble utført innen kl 21:00 5.7.2021 https://geo.ngu.no/geoscienceportalopen/Search Opplever du problemer eller feil, send oss en melding til wmsdrift@ngu.no
Karttjenester, inklusive innynsløsninger, nedlasting samt registreringsløsninger (BrønnReg) er berørt av nedetiden. Ved spørsmål, kontakt wmsdrift@ngu.no
NGUs nedlastingsløsning vil være utilgjengelig i 1-2 timer i perioden 8-17 under flytting av virtuelle servere til nytt lagringssystem. Ved spørsmål, ta kontakt med wmsdrift@ngu.no
NGUs portal for geofysiske datasett vil ha nedetid på ettermiddag denne uka i forbindelse med oppgradering av programvare og ombygging av indekser. Aktuelt nettsted: https://geo.ngu.no/geoscienceportalopen/search  
Vi opplever ustabilitet på våre karttjenester. Feilen er trolig identifisert og det jobbes med å utbedre situasjonen. Ved spørsmål, ta kontakt med wmsdrift@ngu.no
25.2. 14:40 WebReg er nå tilgjengelig igjen. Historisk varsel: NADAG WebReg vil være nede pga. vedlikehold av databasen fra onsdag 24/02 14:00.
NGUs kartinnsyn og karttjenester (WMS) skal gå uberørt, mens nedlastings-tjenestene (Atom Feed, Geonorge-nedlasting og NGU-nedlasting) blir berørt denne gangen Nedetiden er planlagt fra fredag kl 21 og resten av helga.
NADAG WebReg vil være nede pga. vedlikehold av databasen fra fredag 28.5.
Kl 9 i morges ble vi oppmerksomme på at Geoscience portal ikke lengre virket.
Pga uforutsett hendelse er Geoscicnce Portal for geofysiske data utilgjengelig for øyeblikket.  Vi har funnet en mulig kilde til feilen og vil rette opp så raskt som mulig. Nedetid ble oppdaget kl 9 i dag.
Pga programvareoppdatering tas flere tjenester ned, Dette inkluderer:
I tidsperioden fra 17 til 22 (17.2.2020) vil det bli utført vedlikehold på underliggende infrastruktur hos oss og brukere av NGUs nett-tjenester (ngu.no, kart, nedlasting)  vil kunne oppleve utilgjengelighet. 
NADAG WebReg vil være nede pga. vedlikehold av databasen fra lørdag 12.6.
På grunn av nødvendige oppdateringer flere av NGUs IT-tjenester i helgen. Følgende tjenester blir stengt i perioden fredag kl. 21.00 til søndag kl. 17.00
Pga nødvendig vedlikehold er flere tjenester nede nå i helga. Dette gjelder blant annet:
Oppdatering av databasen og karttjenesten MarinBunnsedimenterWMS vil medføre at kartlaget «Relativ bunnhardhet, MS 100m - utgående» (LAYER NAME= Bunnreflektivitet100) vil bli fjernet fra tjenesten.
Vi ble nødt til å ta ned WMS-server for NADAG nå i formiddag pga en sårbarhet  i underliggende programvare. Nedtid ca 9-9:30 onsdag 13.04. Ved spørsmål, kontakt wmsdrift@ngu.no
Grunnet planlagt oppdatering, blir følgende systemer utilgjengelig i periode 7-17 lørdag 28.5.
Grunnet planlagt oppdatering blir følgende tjenester nede onsdag 1.juni i tidsrommet 20:30-21:30:  
NGU beklager uplanlagt nedetid på www.ngu.no nå på morgen/formiddag 5.juni 2022. www.ngu.no er nå tilgjengelig igjen fra ca 11:40.
Data innsendt til NADAG (Geotekniske undersøkeler) gjennom registeringsløsningene i GeoSuite og NADAG WebReg i sommer, blir uregelmessig tilgjengeliggjort i kartinnsynet fram til medio august